Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Operativne informacije

Skupština Komore - Mandat 2018. - 2022.

14. redovita Skupština HKIG

Preuzimanje dokumenata:

Poziv na 14. redovitu sjednicu Skupštine Hrvatska komore inženjera građevinarstva[ PDF: 61 KB ]

Obrazac punomoći[ PDF: 38 KB ], [ DOC: 29 KB ]

Zapisnik 12. sjednice Skupštine Hrvatske komore inženjera građevinarstva[ PDF: 1,34 MB ]

Zapisnik 13. sjednice Skupštine Hrvatske komore inženjera građevinarstva[ PDF: 190 KB ]

Verifikacija zapisnika[ PDF: 31 KB ]

Prijedlog odluke o visini članarine, upisnine i naknade[ PDF: 56 KB ]

Dodatak uz Prijedlog odluke o visini članarine, upisnine i naknade[ PDF: 56 KB ]

Prijedlog odluke o privremenom smanjenju članarine[ PDF: 67 KB ]

Dodatak Prijedlogu odluke o privremenom smanjenju članarine[ PDF: 55 KB ]

Obrazloženje rebalansa[ PDF: 48 KB ]

Prijedlog rebalansa proračuna 2022[ XLSX: 42 KB ]

Dodatak Prijedlogu rebalansa proračuna[ PDF: 56 KB ]

Obrazloženje plana prihoda i rashoda 2023[ PDF: 39 KB ]

Dodatak Obrazloženju plana prihoda i rashoda 2023[ PDF: 56 KB ]

Plan prihoda i rashoda 2023[ XLSX: 38 KB ]

Program rada 2023[ PDF: 153 KB ]

Dodatak Prijedlogu programa rada[ PDF: 36 KB ]

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima HKIG[ PDF: 106 KB ]

Dodatak Pravilniku o izmjeni Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima HKIG[ PDF: 36 KB ]

Obrazloženje pravilnika o standardu usluga[ PDF: 40 KB ]

Pravilnik o standardu usluga rev 24.11.2022[ PDF: 1,43 MB ]

Pravilnik o standardu usluga rev EUR 30.11.2022[ PDF: 1,39 MB ]

Kronologija postupanja vezano uz sporni Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Pješačkog mosta na Foši u Trogiru[ PDF: 98 KB ]

AZTN inicijativa[ PDF: 157 KB ]

AZTN odgovor[ PDF: 88 KB ]

AZTN dopis - dodatno očitovanje[ PDF: 168 KB ]

AZTN dopis - obavijest[ PDF: 133 KB ]

AZTN dopis[ PDF: 77 KB ]

AZTN riješenje[ PDF: 664 KB ]

Riješenje o odbacivanju inicijative[ PDF: 654 KB ]

AZTN tužba visoki upravni sud[ PDF: 248 KB ]

Dopis gradonačelniku Trogira 23.03.2022[ PDF: 241 KB ]

Dopis gradonačelniku Trogira 06.05.2022[ PDF: 48 KB ]

Dopis na Ministarstvo gospodarstva 08.04.2022.[ PDF: 148 KB ]

Odgovor Ministarstva gospodarstva 03.06.2022.[ PDF: 244 KB ]

Dopis na Ministarstvo gospodarstva 28.07.2022.[ PDF: 181 KB ]

Prijava za provođenje upravnog nadzora na Ministarstvo graditeljstva[ PDF: 170 KB ]

Dopis za mišljenje - Most[ PDF: 85 KB ]

Odgovor Ministarstva graditeljstva - Most[ PDF: 68 KB ]

Pogodnosti komorskog članstva voditelja građenja i voditelja radova

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja pripremilo je radne verzije prijedloga Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te prijedloga Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. Prema ovim prijedlozima zakonskih izmjena, Ministarstvo planira voditelje građenja i voditelje radova arhitektonske, građevinske, elektro i strojarske struke isključiti iz članstva u strukovnim komorama.

Komorsko članstvo voditelje građenja ili voditelje radova:

  • izjednačava u statusu s kolegama projektantima i nadzornim inženjerima
  • bolje pozicionira na tržištu, jer i poduzetnici i manje tvrtke moraju zaposliti voditelja građenja/radova
  • precizno regulira tko i pod kojim uvjetima može obavljati djelatnost voditelja građenja/radova čime je uveden red na gradilištima
  • osigurava, u sklopu komorske članarine, policu osiguranja od profesionalne odgovornosti
  • omogućava stručno usavršavanje

Članstvo u Komori stoga je važno za profesionalni status, ali je isto tako od ključnog interesa i za zaštitu javnog interesa i sigurnosti. Ukidanje komorskog članstva, koje zagovara Ministarstvo, moglo bi dovesti do:

  • pada kvalitete ove dvije profesije
  • pretjerane izloženosti profesije prema neodgovornim poslodavcima
  • povećanja poslovnih troškova (gubitak osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu, gubitak pristupa normama, gubitak besplatne pravne pomoći - sada u sklopu komorske članarine)
  • prestanka stručnog usavršavanja
  • vrlo ozbiljnih posljedica na sigurnost građana i javno zdravlje, jer obje profesije pripadaju sigurnosnom sektoru.