Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Akti Komore

Odluke Komore - Važeće odluke

Na temelju članka 21. stavka 1. podstavka 7. i 8. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015., 123/2019.) i članka 4. Odluke o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Upravni odbor na 25. sjednici održanoj dana 16. studenoga 2021. godine donio je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge
koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Pročišćeni tekst Odluke o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Pročišćeni tekst Odluke o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva obuhvaća Odluku o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva donesena na sjednici Upravnog odbora od 14. studenog 2015., Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva donesena na sjednici Upravnog odbora 5.02.2020., Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva, u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu

Odluka o privremenom smanjenju članarine

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 11. sjednici održanoj 4. prosinca 2021. donijela je

ODLUKU
o privremenom smanjenju članarine

Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za rad u tijelima i radnim tijelima Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Na temelju članka 11. stavka 2. i članka 21. stavka 1. podstavka 9. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, (Narodne novine, br. 132/15.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 9. sjednici održanoj 12. rujna 2019. godine, donio je

ODLUKU O IZMJENI
ODLUKE O NAKNADAMA ZA RAD U TIJELIMA I RADNIM TIJELIMA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Odluka o naknadama za rad u tijelima i radnim tijelima Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Na temelju članka 11. stavka 2. i članka 21. stavka 1. podstavka 9. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, (Narodne novine, broj 132/15.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 4. sjednici održanoj 9. travnja 2019. godine, donio je

ODLUKU
O NAKNADAMA ZA RAD U TIJELIMA I RADNIM TIJELIMA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Odluka o nagradama i naknadama stegovnih tijela i Centra za mirenje pri HKIG

Na temelju članka 21. stavka 1. podstavka 8. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 132/15.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 4. sjednici održanoj 09. travnja 2019., donio je

ODLUKU
O NAGRADAMA I NAKNADAMA STEGOVNIH TIJELA I CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Na temelju članka 21. stavka 1. podstavka 7. i 8. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015, 123/2019) i članka 4. Odluke o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Upravni odbor na 12. sjednici održanoj 05. veljače 2020. donio je

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE PRUŽA HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Odluka o naknadama za usluge koje pruža hrvatska komora inženjera građevinarstva

Na temelju članka 21. stavka 1. podstavaka 7. i 8. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015.) i članka 4. Odluke o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 14. studenog 2015. godine Upravni odbor, na sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donio je

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE PRUŽA HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Na temelju članka 33. stavka 2. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 132/15.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva na sjednici održanoj 13. srpnja 2017. godine, donio je Odluku o osnivanju i načinu rada strukovnih sekcija Hrvatske komore inženjera građevinarstva

ODLUKA O OSNIVANJU I NAČINU RADA STRUKOVNIH SEKCIJA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Odluka o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Na temelju članka 12. stavka 2. podstavka 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 78/2015) Skupština Hrvatske komore inženjera građevinasrtva na 5. sjednici održanoj 14. studenoga 2015. godine donijela je

ODLUKU o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera građevinarstva