Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Akti Komore

Važeće odluke

Odluka o privremenom smanjenju članarine

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 9. sjednici održanoj pisanim putem od 16. do 24. studenoga 2020. donijela je

ODLUKU
o privremenom smanjenju članarine

Preuzimanje dokumenata:

Odluka o privremenom smanjenju članarine[ PDF: 66 KB ]

Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za rad u tijelima i radnim tijelima Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Na temelju članka 11. stavka 2. i članka 21. stavka 1. podstavka 9. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, (Narodne novine, br. 132/15.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 9. sjednici održanoj 12. rujna 2019. godine, donio je

ODLUKU O IZMJENI
ODLUKE O NAKNADAMA ZA RAD U TIJELIMA I RADNIM TIJELIMA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Odluka o naknadama za rad u tijelima i radnim tijelima Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Na temelju članka 11. stavka 2. i članka 21. stavka 1. podstavka 9. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, (Narodne novine, broj 132/15.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 4. sjednici održanoj 9. travnja 2019. godine, donio je

ODLUKU
O NAKNADAMA ZA RAD U TIJELIMA I RADNIM TIJELIMA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Odluka o nagradama i naknadama stegovnih tijela i Centra za mirenje pri HKIG

Na temelju članka 21. stavka 1. podstavka 8. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 132/15.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 4. sjednici održanoj 09. travnja 2019., donio je

ODLUKU
O NAGRADAMA I NAKNADAMA STEGOVNIH TIJELA I CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 17. sjednici održanoj 7. travnja 2018. donosi

ODLUKU
O NAČINU KORIŠTENJA VIŠKA PRIHODA
HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
OSTVARENOG U RAZDOBLJU 2009.-2017.

Članak 1.

U izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera građevinarstva u razdoblju 2009. do 2017. godine ostvaren je višak prihoda, iskazan u Izvještaju neovisnog revizora.

Članak 2.

Dio viška prihoda iz članka 1. ove Odluke koristit će se za subvencioniranje dijela godišnje članarine članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Subvencioniranje dijela članarine određuje se u polugodišnjem iznosu od 150,00 HRK-a za svakog člana Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Subvencioniranje dijela članarine iz stavka 2. ovog članka započinje s danom 1. srpnja 2018. godine, na rok do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a s primjenom započinje 1. srpnja 2018. godine. Odluka će se objaviti na mrežnoj stranici Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

KLASA: 170-01/18-01/1

URBROJ: 500-07-18-4

Zagreb, 7. travnja 2018.

Predsjednik Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Zvonimir Sever, dipl.ing.građ.

ODLUKA O NAČINU KORIŠTENJA VIŠKA PRIHODA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Pročišćeni tekst Odluke o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva obuhvaća Odluku o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva donesena na sjednici Upravnog odbora od 14. studenog 2015. i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva donesena na sjednici Upravnog odbora 5.02.2020., u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE PRUŽA HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA - PROČIŠĆENI TEKST

Na temelju članka 21. stavka 1. podstavka 7. i 8. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015, 123/2019) i članka 4. Odluke o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Upravni odbor na 12. sjednici održanoj 05. veljače 2020. donio je

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE PRUŽA HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Na temelju članka 21. stavka 1. podstavaka 7. i 8. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine broj 132/2015.) i članka 4. Odluke o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 14. studenog 2015. godine Upravni odbor, na sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donio je

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE PRUŽA HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Na temelju članka 33. stavka 2. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 132/15.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva na sjednici održanoj 13. srpnja 2017. godine, donio je Odluku o osnivanju i načinu rada strukovnih sekcija Hrvatske komore inženjera građevinarstva

ODLUKA O OSNIVANJU I NAČINU RADA STRUKOVNIH SEKCIJA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 17. sjednici održanoj 7. travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
O NAČINU KORIŠTENJA VIŠKA PRIHODA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA OSTVARENOG U RAZDOBLJU 2009.-2017.

Članak 1.

U izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera građevinarstva u razdoblju 2009. do 2017. godine ostvaren je višak prihoda, iskazan u Izvještaju neovisnog revizora u visini od 9.300.000,00 HRK.

Članak 2.

Dio viška prihoda iz članka 1. ove Odluke koristit će se za subvencioniranje dijela godišnje članarine članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva .

Subvencioniranje dijela članarine određuje se u polugodišnjem iznosu od 150,00 HRK-a za svakog člana Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Subvencioniranje dijela članarine iz stavka 2. ovog članka započinje s danom 1.07.2018. godine, na rok 31. prosinca 2020. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a s primjenom započinje 1. srpnja 2018. godine. Odluka će se objaviti na mrežnoj stranici Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Predsjednik Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Zvonimir Sever, dipl.ing.građ.

ODLUKA O NAČINU KORIŠTENJA VIŠKA PRIHODA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA