Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Tijela Komore

Nadzorni odbor Komore

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana, koje bira Skupština na mandat od četiri godine. U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Skupštine i Upravnog odbora.

Nadzorni odbor nadzire: provođenje Statuta i drugih općih akata Komore te ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza članova Komore; materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore; rad stručne službe Komore, u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

Nadzorni odbor

Stjepan Lakušić

dr.sc.
Stjepan Lakušić

dipl.ing.građ., predsjednik
Mehmed Čaušević

dr.sc.
Mehmed Čaušević

dipl.ing.građ.
Čedo Radić

Čedo Radić

dipl.ing.građ.