Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Akti Komore

Odluke Komore - Odluke van snage

S ciljem da se pomogne članovima Komore u prevladavanju posljedica ekonomske krize u Republici Hrvatskoj izazvane epidemijom virusa Covid 19 Skupština je donijela Odluku o oslobođenju plaćanja članarine na rok od tri mjeseca, počevši od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine. Članovima koji su platili članarinu za prvo polugodište oslobođenje se prenosi na sljedeće razdoblje.

ODLUKA O OSLOBOĐENJU PLAĆANJA ČLANARINE KOMORI NA ROK OD TRI MJESECA

Na temelju članka 21. stavka 1. podstavka 8. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine broj 132/15.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva na sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donio je

ODLUKA O NAGRADAMA I NAKNADAMA STEGOVNIH TIJELA I CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Na temelju članka 11. stavka 2. i članka 21. stavka 1. podstavka 9. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, (Narone novine, br. 132/15.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva na sjednici održanoj 5. svibnja 2016. godine, donio je:

ODLUKA O NAKNADAMA ZA RAD U TIJELIMA I RADNIM TIJELIMA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 17. sjednici održanoj 7. travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
O NAČINU KORIŠTENJA VIŠKA PRIHODA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA OSTVARENOG U RAZDOBLJU 2009.-2017.

Članak 1.

U izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera građevinarstva u razdoblju 2009. do 2017. godine ostvaren je višak prihoda, iskazan u Izvještaju neovisnog revizora u visini od 9.300.000,00 HRK.

Članak 2.

Dio viška prihoda iz članka 1. ove Odluke koristit će se za subvencioniranje dijela godišnje članarine članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva .

Subvencioniranje dijela članarine određuje se u polugodišnjem iznosu od 150,00 HRK-a za svakog člana Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Subvencioniranje dijela članarine iz stavka 2. ovog članka započinje s danom 1.07.2018. godine, na rok 31. prosinca 2020. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a s primjenom započinje 1. srpnja 2018. godine. Odluka će se objaviti na mrežnoj stranici Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Predsjednik Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Zvonimir Sever, dipl.ing.građ.

ODLUKA O NAČINU KORIŠTENJA VIŠKA PRIHODA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Pročišćeni tekst Odluke o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva obuhvaća Odluku o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva donesena na sjednici Upravnog odbora od 14. studenog 2015. i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva donesena na sjednici Upravnog odbora 5.02.2020., u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE PRUŽA HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA - PROČIŠĆENI TEKST

Na temelju članka 21. stavka 1. podstavaka 7. i 8. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine broj 132/2015.) i članka 4. Odluke o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 14. studenog 2015. godine Upravni odbor, na sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donio je

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE PRUŽA HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA