Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Akti Komore

Pravilnici Komore - Pravilnici van snage

Na temelju članka 21. stavak 1. točka 35. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015 i 123/2019) Upravni odbor na 27. sjednici održanoj dana 1. veljače 2022. donosi

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU HKIG

Preuzimanje dokumenata:

Pravilnik o prestanku vazenja Pravilnika o SSU[ PDF: 47 KB ]

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 78/2015., 118/2018), članka 21. stavak 1. točka 22. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 132/2015) uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Klasa: 011-01/19-01/142, Ur.broj: 531-04-19-2, od 16. listopada 2019. godine, Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva, na 10. sjednici održanoj 19. studenoga 2019. godine donio je

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Pročišćeni tekst Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva obuhvaća Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva donesen na sjednici Skupštine održanoj pisanim putem od 11. do 18. 05. 2016. i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva donesen na sjednici Skupštine održanoj pisanim putem od 6. do 14. 02.2020., u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM ČLANOVA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA - PROČIŠĆENI TEKST

Na temelju članka 34. stavka 3. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 132/15.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 12. sjednici održanoj 8. travnja 2017. godine donijela je

PRAVILNIK O PODRUČNIM ODBORIMA HKIG

Preuzimanje dokumenata:

Pravilnik o područnim odborima HKIG[ PDF: 535 KB ]

Na temelju članka 34. stavka 3. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015. i 123/2019.) Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 6. sjednici održanoj pisanim putem od 06. do 14. veljače 2020. godine donijela je

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PODRUČNIM ODBORIMA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Pročišćeni tekst Pravilnika o područnim odborima Hrvatske komore inženjera građevinarstva obuhvaća tekst Pravilnika o područnim odborima Hrvatske komore inženjera građevinarstva donesen na sjednici Skupštine od 8. travnja 2017., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o područnim odborima Hrvatske komore inženjera građevinarstva donesen na sjednici Skupštine od 25. studenoga 2017. i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o područnim odborima Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 5. veljače 2020., u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PODRUČNIM ODBORIMA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA - PROČIŠĆENI TEKST

Na temelju članka 102. stavka 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva je na sjednici održanoj 27. lipnja 2013., uz pribavljenu prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, te prethodna mišljenja Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, donijela

PRAVILNIK O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O CIJENAMA USLUGA

Link: Narodne novine, broj 81/13.

Na temelju članaka 9. stavak 1. i 22. stavak 1. Zakona o hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu Skupština Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98.) na sjednici održanoj 22. srpnja 1999. godine donijela je:

PRAVILNIK O CIJENAMA USLUGA

Link: Narodne novine, broj 85/99.

Na temelju članaka 31., 79. stavka 4., 80. stavka 5. i 82. stavka 2. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 52/09. i 4/12.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva, na sjednici održanoj 27. lipnja 2013. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPISIMA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Na temelju članka 13. stavka 1. podstavka 12. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 52/09. i 4/12.) Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva je na sjednici održanoj 27. lipnja 2013. godine donijela

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O JAVNIM KNJIGAMA I EVIDENCIJAMA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Pravilnik o pečatima i iskaznicama ovlaštenih inženjera građevinarstva hrvatske komore inženjera građevinarstva

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 124/09. i 45/11.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na sjednici održanoj 27. lipnja 2013. godine, donijela je

PRAVILNIK O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA OSOBA GRAĐEVINSKE STRUKE

Na temelju članka 13. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 52/09.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 5. sjednici održanoj 12. ožujka 2011. godine, donijela je

PRAVILNIK O NAGRADAMA HKIG

Preuzimanje dokumenata:

Pravilnik o nagradama HKIG[ PDF: 65 KB ]

Na temelju članka 13. stavka 1. podstavka 4. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 52/09.) Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 1. sjednici, održanoj 17. lipnja 2009. godine, donijela je

PRAVILNIK O ARBITRAŽI I ARBITRAŽNOM POSTUPKU

Preuzimanje dokumenata:

Pravilnik o arbitraži i arbitražnom postupku[ PDF: 491 KB ]

Na temelju članaka 31., 79. stavka 4., 80. stavka 5. i 82. stavka 2. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 52/09.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva, na 1. sjednici, održanoj 17. lipnja 2009. godine, donijela je

PRAVILNIK O UPISIMA HKIG

Ostali dokumenti:

Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva
Link: Obrasci

Preuzimanje dokumenata:

Pravilnik o upisima HKIG[ PDF: 1.000 KB ]

Na temelju članka 88. stavka 3. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 52/09.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 1. sjednici, održanoj 17. lipnja 2009. godine, donijela je

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU NATPISNIH PLOČA

Preuzimanje dokumenata:

Pravilnik o obliku i sadržaju natpisnih ploča[ PDF: 512 KB ]

Na temelju članka 13. stavka 1. podstavka 7. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 1. sjednici, održanoj 17. lipnja 2009. godine, donijela je:

PRAVILNIK O NAKNADAMA ZA RAD U TIJELIMA HKIG

Preuzimanje dokumenata:

Pravilnik o naknadama za rad u tijelima HKIG[ PDF: 486 KB ]

Na temelju članka 13. stavka 1. podstavka 5. a u vezi s člankom 124. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 52/09.). Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 1. sjednici, održanoj 17. lipnja 2009. godine, donijela je

PRAVILNIK O STEGOVNOM POSTUPANJU

Preuzimanje dokumenata:

Pravilnik o stegovnom postupanju[ PDF: 823 KB ]

Program za izračun cijena usluga prema Pravilniku o cijenama usluga HKAIG, verzija 2.0

Program radi pod WIN 9x i NT4 operativnim sustavima. Na disku, program zauzima oko 5 MB prostora, dok će za korisnike verzije 1.0 to biti dodatnih oko 1,2 MB.

Prije instalacije, sve radove treba obavezno pohraniti, a programe zatvoriti. Tokom instalacije slijedite upute s ekrana. Nakon završetka instalacije restartajte računalo.

Na temelju članka 13. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 52/09. i 4/12.), a u vezi članka 85. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 152/08. i 49/11.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na sjednici održanoj 28. siječnja 2013. godine, donijela je

PRAVILNIK O NAGRADAMA HKIG

Preuzimanje dokumenata:

Pravilnik o nagradama HKIG[ PDF: 840 KB ]

Na temelju članka 13. stavka 1. podstavka 14. a u svezi s člankom 97. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva, na 2. sjednici održanoj pisanim putem od 23. prosinca 2009 - 14. siječnja 2010. godine, donijela je

PRAVILNIK O IZBORIMA ZA TIJELA HKIG

Preuzimanje dokumenata:

Pravilnik o izborima za tijela HKIG[ PDF: 6,38 MB ]

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 78/15.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa: 360-01/15-02-689, Ur.broj: 531-01-16-7, od 7. siječnja 2016. godine, Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva, na sjednici održanoj 23. veljače 2016. godine verificirao je

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU OSOBA GRAĐEVINSKE STRUKE

Program trajnog stručnog usavršavanja organizira se kroz temeljnu i naprednu/specijalističku izobrazbu

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Pročišćenki tekst Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku obuhvaća Pravilnik o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku koji je donijela Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na sjednici 14. studenoga 2015. i ispravak Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku od 20. studenog 2015.

PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI I STEGOVNOM POSTUPKU - PROČIŠĆENI TEKST

Na temelju članka 13. stavka 1. podstavka 16. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 52/09.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 1. sjednici, održanoj 17. lipnja 2009. godine, donijela je

PRAVILNIK O PLAĆANJU ČLANARINE I OSTALIH DAVANJA HKIG

Na temelju članka 73. stavka 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine broj 78/15.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 5. sjednici održanoj 14. studenoga 2015. godine donijela je

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZDAVANJA POTVRDE ZA PRUŽANJE USLUGA PRIVREMENO ILI POVREMENO

Na temelju članka 39. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine broj 132/15.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva, na sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donio je

PRAVILNIK O JAVNIM KNJIGAMA I EVIDENCIJAMA HKIG

Download ostalih dokumenata:
Zahtjev za upis u Upisnik samostalnih ureda
Link: Obrasci

Zahtjev za upis u Upisnik zajedničkih ureda
Link: Obrasci

Zahtjev za promjenu podataka u Imeniku ovlaštenih inženjera građevinarstva
Link: Obrasci

Zahtjev za mirovanje članstva
Link: Obrasci

Preuzimanje dokumenata:

Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama HKIG[ PDF: 5,43 MB ]

Na temelju članka 39. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine broj 132/15.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva, na sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donio je

PRAVILNIK O UPISIMA U IMENIKE, UPISNIKE I EVIDENCIJE HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA I PEČATIMA, ISKAZNICAMA I NATPISNIM PLOČAMA

Na temelju članaka 13. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na sjednici održanoj 26. studenoga 2013. godine donijela je

PRAVILNIK O STANDARDU USLUGA PROJEKTIRANJA I/ILI STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA OSOBA GRAĐEVINSKE STRUKE