Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Arhiva prethodnih Dana HKIG

Dani HKIG 2020.

Zahvala svim sudionicima Dana Hrvatske komore inženjera građevinarstva 2020

Zahvaljujemo pokroviteljima, sponzorima, panelistima, predavačima i svim sudionicima na odazivu i doprinosu uspješnom održavanju Dana Komore 2020.

U ovim novim okolnostima prvi puta organizirali smo digitalno izdanje kongresa, usudim se reći da smo, za sada, prvi i jedini u Hrvatskoj koji smo organizirali online događanje s tako bogatim programom i s 1700 prijavljenih sudionika.

Uvodno su održana dva okrugla stola, a nakon toga je uslijedilo 83 predavanja s istovremenim odvijanjem programa u tri virtualne dvorane.

Sva predavanja su snimljena i bit će dostupna svim članovima Komore preko naše internetske stranice.

Još jednom zahvaljujemo svim sudionicima Dana 2020, a posebno zahvaljujemo svim predavačima na uloženom trudu kako za pripremu tako i za održana predavanja.

Nastavljajući dosadašnju tradiciju pozivamo Vas da rezervirate vrijeme u lipnju sljedeće godine kada planiramo održati 15. Dane u Opatiji ukoliko to dopuste epidemiološke mjere.

Radujemo se ponovnom susretu uživo i očekujemo Vas slijedeće godine u Opatiji.

Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ.
Predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Snimke predavanja

Hidroenergetski potencijal rijeke Niagara PRAG-Prvi korak u karijeri - poslovi budućnosti Stručna praksa na Građevinskom fakultetu u Zagrebu - GRASP Održivi model stručne prakse na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek - PRAG FRCM sustav za sanaciju od potresa Uloga temeljnog tla u protupotresnim sanacijama oštećenih građevina Načelo "Iura Novit Curia" i sudjelovanje stručnjaka inženjerskih struka u pravnim poslovima Pravilo struke i zbirka vještačkih mišljenja Pogreške u projektiranju i izvedbi betonskih konstrukcija - primjeri iz prakse Utvrđivanje uzroka brzog propadanja prometnih površina Građevinsko vještačenje - primjer nedostataka u izgradnji kroz utvrđivanje odgovornosti pojedinih sudionika Znamo li etažirati? Koje su posljedice nepravilnih etažiranja? Plan posebnih dijelova nekretnine (etažni elaborat) Održavanje geotehničkih konstrukcija temelja - primjeri iz prakse i smjernice Sanacija i zamjena ležajeva i prelaznih naprava na mostu "Ivanja Reka" Sanacija Paškog mosta Sustav upravljanja mostovima na mreži državnih cesta u Hrvatskoj Održavanje željezničke infrastrukture u RH - prikaz, izazovi i ograničenja Digitalni alat za kontrolu kvalitete izvođenja radova Rad ECEC na promociji i širenju BIM-a u europskim državama BIM u nastavi na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru BIM u praksi-Projekt rekonstrukcije rehabilitacijskog centra PVA Grossgmain, Salzburg BIM pristup u projektiranju državnih cesta Implementacija BIM-a unutar velike hrvatske građevinske organizacije Organizacija i funkcioniranje HCPI-a na provedbu brzih pregleda stanja uporabljivosti građevina - prilikom nedavnog potresa u Zagrebu Utjecaj broja angažiranih inženjera i sastava stručnog inženjerskog tima na uspješnost investicijskog projekta Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka Izbor cijevnog materijala putem tehničko-ekonomske analize Prikaz mjera zaštite od požara Analiza razvoja i posljedica požara u zgradi Grenfell Koncepcija zaštite od požara u prostorima NSK namijenjenim predsjedavanju Hrvatske EU 2020 Požarna otpornost industrijskih hala Proračun gornje postaje nove žičare Sljeme na djelovanje požara Novi sustav pričvršćenja za prednapregnuti betonski prag B 70 Utjecaj potresa na tračničku infrastrukturu Tračnička poveznica grada Zadra sa lukom Gaženica i zračnom lukom Zadar Ususret projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Križevci -Koprivnica - državna granica Sanacija opasnih mjesta Izazovi provedbe projekta Rekonstrukcije raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik-rotora Remetinec, kao projekta financiranog iz Europskih fondova Hladna reciklaža asfaltnog kolnika autoceste A6 Izgradnja punog profila autoceste A8 s posebnim osvrtom na izgradnju inženjerskih građevina Primjena FRP-a u pojačanju prednapetih rasponskih konstrukcija mostova Cestovni most Sava Gradiška na koridoru E661 Najduži most u Republici Hrvatskoj Most Pelješac - nadzor nad izvođenjem armiranobetonskih naglavnica pilota Aluminijske krovne kupole na spremnicima za skladištenje tekućina Čelik u rekonstrukciji povijesne građevine Rekonstrukcija ciglene zgrade u Dječju kuću Rijeka Prikaz metode analize i klasifikacije starog ziđa Očuvanje kulturne baštine - preporuke za projektante, nadzorne inženjere i izvođače Studija potresne ranjivosti starog grada Ljubljane i tehnike utvrđivanja primjerene za rušenja izvan ravnine zida Konjički centar Evago Višenamjenski hibridni panel CLT-nosivo staklo Potresno inženjerstvo zasnovano na PBSE Konstrukcija sportske dvorane "Zeleni Brijeg" Primjena faznosti izgradnje montažne konstrukcije i tankih predgotovljenih međukatnih sustava sa spregnutim čeličnim gredama na izvedenom objektu hotela Naftalan 2 u Ivanić Gradu Konstrukcija strambeno-poslovne građevine "Centar Maksimir" Tehnologija stropnih ploča na primjeru građevine "Max Stoja" u Puli Projektiranje i izvođenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Sigurne vodonepropusne građevine bez hidroizolacije Problemi primjene vodonepropusnih betona Pregled tunelogradnje u Bosni i Hercegovini Nova linija 4 metroa u Ateni Geotehnička i topografska istraživanja za tunel Batuta - obnova IV Pan-Europski koridora Video oblik digitalizacije u tunelogradnji Geotehnički aspekti projektiranja i građenja strojarnice hidroelektrane Velebit Digitalizacija u tunelogradnji Stručni ispit - proširenje popisa odgovarajućih poslova Obveze izvođača radova u gospodarenju građevnim otpadom Nadzorni inženjer nije (Fidic) Inženjer Nadzorni inženjer i obveza uočavanja nedostataka projekta Tko se smatra izvođačem prema regulativi Potresna otpornost i energetska učinkovitost kulturne baštine Mogućnosti primjene recikliranih automobilskih guma u građevinarstvu Mogućnost primjene reciklirane stakloplastike u elementima konstrukcija Razvoj inovativnih građevnih kompozita primjenom pepela drvne biomase Održiva gradnja plaža - gradnja novih i povećanje kapaciteta postojećih plaža (projekt BEACHEX 2019-2023) Cirkularna ekonomija - utjecaj, strateška područja i implementacija u graditeljstvu Potencijali i OGRANIČENJA primjene kružne ekonomije u graditeljstvu: iskustvo EU projekta Circular Berlin Uloga Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u provedbi mjera u vezi klimatskih promjena Analize i pristupi obnove karakteristične donjogradske građevine u Zagrebu Procjena nosivosti postojeće zidane zgrade Primjeri odabira razina obnove Sadržaj projekta obnove konstrukcije na primjeru donjogradske višestambene zgarde u Zagrebu Dosadašnja iskustva u provođenju istražnih radova na zidanim građevinama Šest mjeseci nakon zagrebačkog potresa