Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Stručni nadzor nad radom članova

Obavljanje nadzora nad radom članova Komore uređeno je odredbama članaka 41. do 44. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 78/2015. - u daljnjem tekstu Zakona), a odredbom članka 38. navedenog Zakona propisano je da se kvaliteta pružene usluge ovlaštenih osoba u poslovima prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, te vođenja građenja osigurava upotpunjavanjem i usavršavanjem znanja, stručnim nadzorom nad radom tih osoba te suradnjom Komore i Ministarstva. Provođenje stručnog nadzora nad radom svojih članova navodi se i u dijelu Zakona kojim se određuju javne ovlasti Hrvatske komore inženjera građevinarstva (u daljnjem tekstu: Komora) u koje je uključena i javna ovlast Komore da obavlja stručni nadzor nad radom svojih članova.

Zakonom se propisuju ovlasti Komore u provođenju stručnog nadzora nad radom članova, način postupanja u slučaju da se tijekom nadzora utvrde nepravilnosti, obveze Komore u pogledu izrade godišnjeg izvješća o provedenim nadzorima i godišnjeg plana nadzora, te obveza suradnje sa Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja.

Pravilnikom o stručnom nadzoru nad radom članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva uređuje se način organiziranja i provođenja stručnog nadzora.

Stručni nadzor nad radom svojih članova, Komora provodi od siječnja 2013. godine kada je donesen prvi Pravilnik o nadzoru nad radom članova Komore.

Stručni nadzor koji provodi Komora ima savjetodavno i edukativno obilježje.

Stručni nadzor nad radom članova Komore provodi se sa svrhom provjere ispunjavanja i usklađenosti postupanja članova Komore s odredbama propisa iz područja građenja i/ili pravila struke u vezi s projektiranjem i/ili stručnim nadzorom građenja, vođenjem građenja i vođenjem radova te osobito s općim aktima Komore, Statutom, Kodeksom strukovne etike ovlaštenih inženjera građevinarstva.

Stručni nadzor nad radom provodi Povjerenstvo Komore imenovano za tu svrhu, odnosno Povjerenstvo čiji su članovi neposredni provoditelji nadzora, uz mogućnost sudjelovanja i drugih članova Komore u funkciji savjetnika specijalista za pojedine strukovne smjerove.