Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Stegovni sud Komore

Troškovi postupka

Prema odredbi članka 66. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku troškovi postupka su izdaci koji su potrebni za provođenje stegovnog postupka, a obuhvaćaju troškove stegovnog tužitelja, prvostupanjskog vijeća i drugostupanjskog vijeća, te ostale troškove nastale tijekom vođenja postupka (troškovi, svjedoka, vještaka i sl.).

Troškove postupka koje čine: osobni troškovi stranaka i punomoćnika u vezi s njihovim dolaskom na Sud, naknada za neostvarenu plaću odnosno zaradu, nagrada odvjetniku i sl. snose same stranke.

Troškove stegovnog postupka snosi optuženi ako je proglašen krivim za djelo koje mu se stavlja na teret.

Troškove stegovnog postupka optuženi mora platiti u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude kojom je odlučeno o troškovima postupka.

U slučaju neplaćanja troškova postupka, Komora će pokrenuti ovrhu radi prisilne naplate.

U slučaju oslobađajuće presude ili obustave postupka, troškove stegovnog postupka snosi Komora.

Prema odredbi članka 51. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 78/2015.) pravomoćna odluka stegovnih tijela Komore kojom je izrečena novčana kazna i/ili kojom je stranka u postupku obvezana snositi trošak stegovnog postupka predstavlja ovršnu ispravu temeljem koje Komora može tražiti prisilnu ovrhu.

Naknada za pokretanje stegovnog postupka

Na temelju članka 31. stavka 2. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku i članka 2. točke III. Tar. Br. 15 Odluke o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva, podnositelj zahtjeva dužan je platiti pristojbu - naknadu za pokretanje stegovnog postupka u iznosu 2.000,00 kuna.

PODACI ZA UPLATU:

Hrvatska komora inženjera građevinarstva
račun broj:HR8323600001102087559, Zagrebačka banka d.d.
opis plaćanja:naknada za pokretanje stegovnog postupka
za uplate iz inozemstva SWIFT: ZABAHR2X