Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Hrvatska komora inženjera građevinarstva

O Komori

Hrvatska komora inženjera građevinarstva osnovana je na temelju Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, kao pravna sljednica Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Započela je s radom 22. svibnja 2009. godine.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva je samostalna i neovisna strukovna organizacija ovlaštenih inženjera građevinarstva, inženjera gradilišta građevinske struke i voditelja radova građevinske struke, te stranih osoba građevinske struke s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koji obavljaju poslove regulirane profesije građevinske struke u svojstvu odgovorne osobe, u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti u području prostornog uređenja i gradnje, i posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Komora je pravna osoba javnog prava s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, broj 78/15.) te Statutom Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 132/15. i 123/19.).

Članovi Komore su ovlašteni inženjeri građevinarstva, inženjeri gradilišta građevinske struke, voditelji radova građevinske struke i strane osobe građevinske struke s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koji u skladu s posebnim propisima obavljaju poslove regulirane profesije građevinske struke u djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, te građenja.