Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Akti Komore

Pravilnici Komore - Važeći pravilnici

Na temelju članka 34. stavka 3. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015. i 123/2019.) Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 11. sjednici održanoj 4. prosinca 2021. donosi

Pravilnik o područnim odborima HKIG

Preuzimanje dokumenata:

Pravilnik o područnim odborima 2022[ PDF: 683 KB ]

Na temelju članka 73. stavka 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 78/2015.),članka 20. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 78/2015., 114/2018. i 110/2019.) i članka 17. točka 1. poddtočka 6. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015. i 123/2019.) uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja KLASA: 011-01/20-01/8 URBROJ:531-04-20-3 od 4. veljače 2020. Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 6. sjednici održanoj pisanim putem od 06. do 14. veljače 2020. donijela je

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZDAVANJA POTVRDE ZA PRUŽANJE USLUGA NA PRIVREMENOJ ILI POVREMENOJ OSNOVI TE PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 78/2015., 114/2018. i 110/2019.) i članka 47. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015. i 123/2019.) Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja KLASA: 011-01/20-01/10 URBROJ:531-04-20-5 od 5. veljače 2020. na 12. sjednici održanoj 5. veljače 2020. donio je

PRAVILNIK O UPISIMA U IMENIKE, UPISNIKE I EVIDENCIJE HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Pravilnik o javnim knjigama HKIG

Na temelju članka 39. stavka 2. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015. i 123/2019.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva, na 12. sjednici održanoj 5. veljače 2020. donio je

PRAVILNIK O JAVNIM KNJIGAMA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Preuzimanje dokumenata:

Pravilnik o javnim knjigama[ PDF: 622 KB ]

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, te članka 57. stavka 3. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 132/15), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 5. sjednici održanoj 6. prosinca 2019. godine donijela je

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MIRENJU

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 5. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 5. sjednici održanoj 20. travnja 2024. godine, donijela je

PRAVILNIK O MEDIJACIJI

Preuzimanje dokumenata:

Pravilnik o medijaciji[ PDF: 38 KB ]

Na temelju članka 13. stavka 1. podstavka 10. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 52/09.) Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 1. sjednici, održanoj 17. lipnja 2009. godine, donijela je

PRAVILNIK O POČASNIM ČLANOVIMA HKIG

Preuzimanje dokumenata:

Pravilnik o počasnim članovima HKIG[ PDF: 550 KB ]

Na temelju članka 13. stavka 1. podstavka 13. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 52/09.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 1. sjednici, održanoj 17. lipnja 2009. godine, donijela je

PRAVILNIK O ZNAKU HKIG

Preuzimanje dokumenata:

Pravilnik o znaku HKIG[ PDF: 1,31 MB ]

Pročišćeni tekst Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva obuhvaća tekst Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva donesen na sjednici Skupštine od 8. travnja 2017., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva donesen na sjednici Skupštine od 8. listopada 2017., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva donesen na sjednici Skupštine od 25. studenoga 2017. i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva donesen na sjednici Skupštine od 5. veljače 2020., u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

PRAVILNIK O IZBORIMA ZA TIJELA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA - PROČIŠĆENI TEKST

Na temelju članka 32. stavka 4. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015 i 123/2019) Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 6. sjednici održanoj pisanim putem od 06. do 14. veljače 2020. godine donijela je

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O IZBORIMA ZA TIJELA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Na temelju članka 32. stavka 4. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 132/15.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 12. sjednici održanoj dana 8. travnja 2017. godine, donijela je

PRAVILNIK O IZBORIMA ZA TIJELA HKIG

Preuzimanje dokumenata:

Pravilnik o izborima za tijela HKIG[ PDF: 681 KB ]

Na temelju članka 32. stavka 4. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 132/15.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 16. sjednici održanoj dana 25. studenoga 2017. godine, donijela je

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORIMA ZA TIJELA HKIG

Na temelju članka 32. stavka 4. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, 132/15.) Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 15. sjednici održanoj dana 8. listopada 2017. godine donijela je

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O IZBORIMA ZA TIJELA HKIG

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom, utvrđena je pogreška u Pravilniku o izborima za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva obavljenog na mrežnoj stranici.

ISPRAVAK PRAVILNIKA O IZBORIMA ZA TIJELA HKIG

Preuzimanje dokumenata:

Ispravak pravilnika o izborima za tijela HKIG[ PDF: 43 KB ]

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 78/2015, 114/2018 i 119/2019) i članka 17. stavka 1. točka 1. podtočka 10. Statuta Hrvatske komore inženjera Građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015 i 123/2019) uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja KLASA: 011-01/20-01/9 URBROJ: 531-04-20-2 od 4. veljače 2020. Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 6. sjednici održanoj pisanim putem od 06. do 14. veljače 2020. donijela je

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM ČLANOVA HKIG

Na temelju članka 41. stavak 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, broj 78/15.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na sjednici održanoj pisanim putem od 11. - 18.05.2016, donijela je

PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM ČLANOVA HKIG

Preuzimanje dokumenata:

Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom članova HKIG[ PDF: 210 KB ]

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 78/2015, 114/2018 i 119/2019) i članka 17. stavka 1. točka 1. podtočka 10. Statuta Hrvatske komore inženjera Građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015 i 123/2019) uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja KLASA: 011-01/24-01/68 URBROJ: 531-06-1-1-24-2 od 20. ožujka 2024. Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 5. sjednici održanoj 20. travlja 2024. donijela je

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM ČLANOVA HKIG

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, broj 78/15., 114/18. i 110/19.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 5. sjednici održanoj 6.12.2019. godine donijela je

PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI I STEGOVNOM POSTUPKU

Pročišćeni tekst Pravilnika o KOLOSU nagradi Hrvatske komore inženjera građevinarstva obuhvaća tekst Pravilnika o KOLOSU nagradi Hrvatske komore inženjera građevinarstva donesen na sjednici Upravnog odbora od 27. listopada 2016. godine, i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o KOLOSU nagradi Hrvatske komore inženjera građevinarstva donesen na sjednici Upravnog odbora od 5. veljače 2020.. godine, u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

PRAVILNIK O KOLOSU NAGRADI HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA - PROČIŠĆENI TEKST

Na temelju članka 60. stavka 3. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015. i 123/2019.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva, na 12. sjednici održanoj 5. veljače 2020. donio je

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O KOLOSU NAGRADI HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Na temelju članka 60. stavka 3. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 132/15.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva je na sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine, donio

PRAVILNIK O KOLOSU NAGRADI HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Pravilnik o dodjeli novčane pomoći članovima Hrvatske Komore Inženjera građevinarstva - Pročišćeni tekst

Pročišćeni tekst Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva obuhvaća Pravilnik o dodjeli novčane pomoći članovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva donesen na Skupštini 7. travnja 2018. godine i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva donesen 3. prosinca 2022. u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu

PRAVILNIK O DODJELI NOVČANE POMOĆI ČLANOVIMA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Pročišćeni tekst

L OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o dodjeli pomoći članovima Komore (dalje u tekstu: Pravilnik) određuju se izvori sredstava, namjena i visina, uvjeti te postupak za dodjelu pomoći članovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva (dalje u tekstu: Komora). Izrazi koji u ovom Pravilniku imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Za dodjelu pomoći iz članka 1. ovog Pravilnika Komora osniva poseban Fond. Sredstva Fonda osiguravaju se iz ukupno ostvarenih prihoda od članarine i upisnine u tekućoj godini, donacija ili višku prihoda,sukladno visini sredstava određenih za tu namjenu u godišnjem financijskom planu Komore.

II. POVJERENSTVO ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI

Članak 3.

Povjerenstvo za dodjelu pomoći brine o prikupljanju sredstava i dodjeli novčane pomoći (dalje u tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo u pravilu ima predsjednika i četiri člana, koje imenuje i razrješava Upravni odbor Komore. Članak 4. Nadzor nad sredstvima Fonda obavlja Nadzorni odbor Komore.

III. NOVČANA POMOĆ

Članak 5.

Novčana pomoć isplaćuje se članu Komore jednokratno i nepovratno. Pravo na dodjelu novčane pomoć ima svaki član Komore koji uredno plaća članarinu. Novčana pomoć članu Komore po jednoj osnovi isključuje svako ponovno dodjeljivanje pomoći po istoj osnovi, u jednoj kalendarskoj godini.

Članak 6.

Pravo na novčanu pomoć pripada članu Komore u slučaju: 1. nastanka teže bolesti člana Komore zbog koje je na bolovanju bez prekida šest i više mjeseci, u iznosu do 1.500,00 eura neto. 2. nastanka iznimno teške bolesti člana Komore, bračnog druga ili maloljetno uzdržavane djece, koja iziskuje skupo liječenje, u iznosu do 3.000,00 eura neto. Pravo na novčanu pomoć može ostvariti član Komore, koji ispunjava propisane uvjete za svaki od razloga navedenih u stavku 1. ovog članka. Iznimno ako u Fondu ima dovoljno sredstava Povjerenstvo može uvećati iznose iz stavka 1. ovog članka u 100% iznosu kada se radi o posebno teškim slučajevima.

IV. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI

Članak 7.

Pravo na novčanu pomoć član Komore stječe nakon što Povjerenstvo podnesak ocijeni opravdanim. Pravo na novčanu pomoć dokazuje se dostavom osobnih dokumenata ili izvodom iz matice rođenih za maloljetni djecu, preslikom odgovarajuće medicinske dokumentacije i druge dokumentacije koju Povjerenstvo zatraži.

Članak 8.

Član Komore podnosi Povjerenstvu pisanu zamolbu za dodjelu pomoći. Zamolbi se prilaže odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuje osnova za traženje pomoći (preslika medicinske dokumentacije, preslika izvoda iz matice rođenih i sl.). Zamolba za dodjelu novčane pomoći utvrđene člankom 6. stavak 1. ovog Pravilnika može se podnijeti cijelo vrijeme trajanja prava na novčanu pomoć. U slučaju da je zamolba nepotpuna, Povjerenstvo će podnositelja zamolbe zatražiti da istu nadopuni u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako podnositelj zamolbe u zadanom roku ne dostavi traženo, Povjerenstvo će zamolbu odbaciti odlukom.

Članak 9.

O podnesenim zamolbama Povjerenstvo odlučuje na sjednicama. O podnesenoj zamolbi Povjerenstvo donosi odluku. Protiv odluke Povjerenstva, podnositelj zamolbe može uložiti žalbu Upravnom odboru Komore. Žalba se podnosi u roku od 15 dana po primitku odluke Povjerenstva. Upravni odbor Komore obavezan je donijeti odluku o žalbi najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja žalbe. Odluka Upravnog odbora Komore je konačna.

Članak 10.

Povjerenstvo će u svom radu voditi računa o raspoloživim sredstvima u fondu i o stvarnim potrebama članova.

Članak 11. Povjerenstvo je obvezno voditi evidenciju o svim zaprimljenim zahtjevima za dodjelu novčane pomoći. Služba za računovodstvo Komore vodi evidenciju o dodijeljenim novčanim pomoćima.

Članak 12.

Povjerenstvo je obvezno podnijeti izvješće o svom radu Nadzornom odboru Komore jedan puta godišnje.

ZAVRŠNE ODREDBE

Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 7. travnja 2018.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Komore, a s primjenom će se započeti nakon osnivanja Fonda i osiguravanja financijskih sredstava u proračunu Komore.

ZAVRŠNE ODREDBE

Pravilnika o izmjeni Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 3. prosinca 2022.

Članak 2.

U ostalom dijelu Pravilnik o dodjeli novčane pomoći članovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 7. travnja 2018. ostaje nepromijenjen.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se na mrežnoj stranici Komore, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Pravilnik o dodjeli novčane pomoći članovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Na temelju članka 17. stavka 2. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/15.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 17. sjednici održanoj 7. travnja 2018. godine, donijela je

PRAVILNIK O DODJELI NOVČANE POMOĆI ČLANOVIMA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o dodjeli pomoći članovima Komore (dalje u tekstu: Pravilnik) određuju se izvori sredstava, namjena i visina, uvjeti te postupak za dodjelu pomoći članovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva (dalje u tekstu: Komora).

Izrazi koji u ovom Pravilniku imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Za dodjelu pomoći iz članka 1. ovog Pravilnika Komora osniva poseban Fond.

Sredstva Fonda osiguravaju se iz ukupno ostvarenih prihoda od članarine i upisnine u tekućoj godini, donacija ili višku prihoda,sukladno visini sredstava određenih za tu namjenu u godišnjem financijskom planu Komore.

II. POVJERENSTVO ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI

Članak 3.

Povjerenstvo za dodjelu pomoći brine o prikupljanju sredstava i dodjeli novčane pomoći (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo u pravilu ima predsjednika i četiri člana, koje imenuje i razrješava Upravni odbor Komore.

Članak 4.

Nadzor nad sredstvima Fonda obavlja Nadzorni odbor Komore.

III. NOVĈANA POMOĆ

Članak 5.

Novčana pomoć isplaćuje se članu Komore jednokratno i nepovratno.

Pravo na dodjelu novčane pomoć ima svaki član Komore koji uredno plaća članarinu.

Novčana pomoć članu Komore po jednoj osnovi isključuje svako ponovno dodjeljivanje pomoći po istoj osnovi, u jednoj kalendarskoj godini.

Članak 6.

Pravo na novčanu pomoć pripada članu Komore u slučaju:

 1. nastanka teže bolesti člana Komore zbog koje je na bolovanju bez prekida šest i više mjeseci, u iznosu do 5.000,00 kn neto.
 2. nastanka iznimno teške bolesti člana Komore, bračnog druga ili maloljetno uzdržavane djece, koja iziskuje skupo liječenje, u iznosu do 10.000,00 kn neto.

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti član Komore, koji ispunjava propisane uvjete za svaki od razloga navedenih u stavku 1. ovog članka.

Iznimno ako u Fondu ima dovoljno sredstava Povjerenstvo može uvećati iznose iz stavka 1. ovog članka u 100% iznosu kada se radi o posebno teškim slučajevima.

IV. POSTUPAK ZA DODJELU NOVĈANE POMOĆI

Članak 7.

Pravo na novčanu pomoć član Komore stječe nakon što Povjerenstvo podnesak ocijeni opravdanim.

Pravo na novčanu pomoć dokazuje se dostavom osobnih dokumenata ili izvodom iz matice rođenih za maloljetni djecu, preslikom odgovarajuće medicinske dokumentacije i druge dokumentacije koju Povjerenstvo zatraži.

Članak 8.

Član Komore podnosi Povjerenstvu pisanu zamolbu za dodjelu pomoći. Zamolbi se prilaže odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuje osnova za traženje pomoći (preslika medicinske dokumentacije, preslika izvoda iz matice rođenih i sl.).

Zamolba za dodjelu novčane pomoći utvrđene člankom 6. stavak 1. ovog Pravilnika može se podnijeti cijelo vrijeme trajanja prava na novčanu pomoć.

U slučaju da je zamolba nepotpuna, Povjerenstvo će podnositelja zamolbe zatražiti da istu nadopuni u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Ako podnositelj zamolbe u zadanom roku ne dostavi traženo, Povjerenstvo će zamolbu odbaciti odlukom.

Članak 9.

O podnesenim zamolbama Povjerenstvo odlučuje na sjednicama.

O podnesenoj zamolbi Povjerenstvo donosi odluku.

Protiv odluke Povjerenstva, podnositelj zamolbe može uložiti žalbu Upravnom odboru Komore.

Žalba se podnosi u roku od 15 dana po primitku odluke Povjerenstva.

Upravni odbor Komore obavezan je donijeti odluku o žalbi najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja žalbe.

Odluka Upravnog odbora Komore je konačna.

Članak 10.

Povjerenstvo će u svom radu voditi računa o raspoloživim sredstvima u fondu i o stvarnim potrebama članova.

Članak 11.

Povjerenstvo je obvezno voditi evidenciju o svim zaprimljenim zahtjevima za dodjelu novčane pomoći.

Služba za računovodstvo Komore vodi evidenciju o dodijeljenim novčanim pomoćima.

Članak 12.

Povjerenstvo je obvezno podnijeti izvješće o svom radu Nadzornom odboru Komore jedan puta godišnje.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Komore, a s primjenom će se započeti nakon osnivanja Fonda i osiguravanja financijskih sredstava u proračunu Komore.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

Predsjednik Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Zvonimir Sever, dipl.ing.građ.

Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti studenata građevinskih studija u Republici Hrvatskoj

Na temelju članka 17. stavak 2. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015) Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 17. sjednici održanoj 7. travnja 2018. godine, donosi

PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU IZVRSNOSTI STUDENATA GRAĐEVINSKIH STUDIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Radi poticanja znanstvenoistraživačkog i stručnog rada studenata te promicanja studentskog stvaralaštva u djelatnosti građevinarstva ovim se pravilnikom utvrđuju uvjeti, postupak i kriteriji za nagrađivanje izvrsnosti studenata građevinskih studija Sveučilišta u Republici Hrvatskoj.

Nagrađivanje izvrsnosti odnosi se na dodjelu:

 • stipendije za studente druge godine diplomskih sveučilišnih građevinskih studija ili specijalističkih diplomskih stručnih građevinskih studija.

Izrazi koji u ovom pravilniku imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Sredstva koja su namijenjena za nagrađivanje izvrsnosti iz članka 1. stavka 2. ovog pravilnika osiguravaju se u Godišnjem planu prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Broj stipendija i njihov iznos za svaku godinu, utvrđuje Upravni odbor Komore sukladno raspoloživim financijskim sredstvima za tu namjenu.

KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELU STIPENDIJE STUDENTIMA

Članak 3.

Za dodjelu stipendije Komore, mogu se natjecati studenti druge godine diplomskih sveučilišnih građevinskih studija ili specijalističkih diplomskih stručnih građevinskih studija koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju status redovitog studenta na građevinskim studijima Sveučilišta u Republici Hrvatskoj
 • uspjeh u studiju

PROVEDBA NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak 4.

Predsjednik Komore raspisuje javni natječaj za dodjelu novčanih nagrada i stipendija do 31. listopada kalendarske godine za tekuću akademsku godinu.

Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog javnog natječaja.

Članak 5.

Natječaj za dodjelu stipendija provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija Komore (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana, koje imenuje Upravni odbor.

Povjerenstvo za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

Članak 6.

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva i njima rukovodi predsjednik Povjerenstva ili osoba koju predsjednik Povjerenstva ovlasti za vođenje sjednice.

Sjednica Povjerenstva može se održati ako joj je nazočna većina od ukupnog broja članova.

Povjerenstvo odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Tajništvo Komore.

Članak 7.

Tekst Natječaja iz članka 4. ovog pravilnika objavljuje se na mrežnim stranicama Komore, te sadrži:

 • naziv tijela koje objavljuje natječaj
 • trajanje natječaja
 • naziv tijela kojemu se zahtjevi podnose
 • opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije
 • trajanje stipendije
 • rok u kojemu će biti objavljeni rezultati natječaja
 • iznos i broj stipendija za dodjelu
 • dokumentaciju koju je potrebno priložiti prijavi
 • prava i obveze stipendista
 • ukupni broj stipendija i broj stipendija po sveučilištu
 • kriterije i bodovanje
 • druge potrebne podatke.

UTVRĐIVANJE LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak 8.

Stipendije Komore dodjeljuju se prema rang-listi koju na temelju provedenog natječaja koju utvrđuje Povjerenstvo.

Stipendija se dodjeljuje na temelju bodova ostvarenih prema kriterijima:

 • općeg uspjeha u studiju
 • za studente znanstveno-stručni i drugi odgovarajući radovi u struci tijekom studija.

Kriteriji iz stavka 2. ovog članka izražavaju se u bodovima, i utvrđuje ih Povjerenstvo.

Članak 9.

Prijave na natječaj podnose se s potpunom dokumentacijom i na način koji je definiran u natječaju.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u roku i na način propisan natječajem, neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

U svrhu razmatranja pristiglih prijava i utvrđivanja rang-liste studenata Komora prikuplja, obrađuje i objavljuje osobne podatke studenata propisane ovim pravilnikom.

Privolu za prikupljanje i obradu te suglasnost za objavu osobnih podataka propisanih ovim pravilnikom, student daje podnošenjem prijave na javni natječaj.

Članak 10.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava te razmatranja svih pristiglih prijava, Povjerenstvo na temelju kriterija natječaja utvrđuje prijedlog rang-liste studenata.

Prijedlog rang-liste studenata objavljuje se na mrežnim stranicama Komore u roku 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta, ime jednog roditelja, godinu rođenja studenta i ukupan broj ostvarenih bodova.

U roku od osam (8) dana od dana objavljivanja prijedloga rang-liste studenata, student može podnijeti pisani prigovor Komori.

Povjerenstvo razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkas¬nije u roku od 30 dana od dana isteka roka za prigovore predlaže predsjedniku Komore konačnu rang-listu studenata.

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJE

Članak 11.

Po okončanju natječajnog postupka, na prijedlog Povjerenstva, predsjednik Komore donosi konačnu Odluku o dodjeli stipendija.

Na temelju konačne Odluke o dodjeli stipendija predsjednik Komore ili osoba koju on ovlasti i stipendist zaključuju ugovor o stipendiranju koji sadrži:

 • ime, odnosno naziv ugovornih strana
 • visinu odobrene stipendije
 • naziv građevinskog studija za koji je odobrena stipendija
 • vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje
 • način i uvjete vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja obaveza iz ugovora
 • druga prava i obveze ugovornih strana.

Članak 12.

Stipendija se isplaćuje korisnicima u mjesečnim obrocima i to početkom mjeseca za tekući mjesec.

Članak 13.

O izvršenju ugovorne obveze školovanja korisnici su dužni podnositi dokumentirane obavijesti i to najkasnije do 1. listopada.

Članak 14.

Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako:

 • je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih, krivotvorenih ili nepotpunih podataka
 • bez opravdanog razloga, što procjenjuje Povjerenstvo, ne stekne uvjete za upis u višu godinu građevinskog studija, odnosno s neuspjehom završi godinu građevinskog studija za koju je ostvario stipendiju, odnosno u propisanom roku ne završi građevinski studij
 • u traženom roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se na mrežnoj stranici Komore.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

Predsjednik Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Zvonimir Sever, dipl.ing.građ.

Na temelju članka 17. stavak 2. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015 i 123/2019) Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 5. sjednici održanoj 20. travnja 2024. godine donosi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o nagrađivanju izvrsnosti studenata građevinskih studija u Republici Hrvatskoj