Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Potres

Priručnici

Popis članova HKIG-a koji su do 18. ožujka 2021. godine putem ankete Komore iskazali interes za obavljanje poslova u obnovi

Objavljujemo popis članova Komore koji su do 18. ožujka 2021. godine putem ankete Komore iskazali interes za obavljanje poslova u obnovi nakon potresa (Izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije tzv. elaborat rušenja, stručni nadzor nad uklanjanjem oštećenih građevina, izrada projekta obnove oštećenih građevina, stručni nadzor nad obnovom oštećenih građevina).

Preuzimanje dokumenata:

Popis članova[ XLSX: 33 KB ]

Priručnik - Zidane omeđene konstrukcije

Ekspertna skupine Hrvatske komore inženjera građevinarstva izradila je priručnik Zidane omeđene konstrukcije.

Nakon serije potresa na području Sisačko moslavačke županije, od kojih je najrazorniji bio magnitude od čak 6.2 po Richteru, već na temelju prvih pregledao jasno je to da će prilikom obnove postojati potreba za izgradnjom velikog broja potpuno novih građevina, ponajprije obiteljskih kuća. Razlog jest taj što je veliki broj građevina oštećen u tolikoj mjeri da je izgubio nosivost i stabilnost ili se ne može popraviti odnosno popravak nije isplativ u usporedbi s gradnjom nove građevine. U ovome preglednom radu dan je kratki osvrt vezan na zidane konstrukcije, kakve se većinom očekuju u obnovi. Ukratko su navedene prednosti zidanih konstrukcija, propisi i norme te pravila po kojima se te građevine projektiraju i izvode. Također su priložena dva primjera pravilno projektirane i koncipirane zidane konstrukcije za gradnju u potresnim područjima.

Pročitajte više: Priručnik - Zidane omeđene konstrukcije

Priručnik: Urgentni program potresne obnove - UPPO

Autori i suradnici su kod izrade priručnika Urgentni program potresne obnove - UPPO posebno vodili računa da tehnička rješenja koja se predlažu za obnovu dimnjaka, zabatnih zidova i ostalih tavanskih struktura budu i konačno rješenje te da se obnova može nastaviti po Razinama obnove, kako će to biti propisano Zakonom. Zbog toga su izrađena praktična rješenja kojima se predlaže ugradnja spojnih elemenata u novoizvedene tavanske zidove i dijelove drugih elemenata obnove za kasniji nastavak ukupne obnove potresom oštećenih zgrada. Radi naglašavanja važnosti "izrazito hitne", "neodgodive" i "neophodne" obnove odabrana je za naslov priručnika snažnija riječ koja obuhvaća sva ta značenja - "urgentna" obnova, koja se mora provesti bez čekanja cjelovite obnove pojedinih zgrada oštećenih u potresu (zgrade sa žutim ili crvenim oznakama).

Pročitajte više: Priručnik - Urgentni program potresne obnove - UPPO

Priručnik za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgrada

U priručniku su prikazana oštećenja na nosivoj konstrukciji jedne uobičajene stambene zgrade u centru Zagreba s ciljem da se shvati kako pukotine i oštećenja nisu samo kozmetičke prirode na žbuci ili podgledu već da su pokazatelj oštećenja na nosivoj konstrukciji pa je nužna sanacija i pojačanje nosive konstrukcije. Također su prikazane na konkretnom primjeru koje su to intervencije kod sanacije i pojačanja nosive konstrukcije, te koliki je njihov trošak. Budući da pojačanje nosive konstrukcije nije jeftino ni jednostavno, dan je prijedlog etapne izvedbe, s ciljem da svaka etapa izvedbe rezultira nekim povećanjem razine otpornosti.

U ovome priručniku cilj je dodatno proširiti znanje o uobičajenim oštećenjima u potresu na zidanim zgradama te dati veći broj tehnika sanacija i pojačanja nosive konstrukcije. Sanacija pojedinih oštećenja, kao i podizanje otpornosti, može se postići na više načina s različitim tehnikama, tradicionalnim i uobičajenim koje su jednostavne za izvedbu ili suvremenim koje traže specijalističku izvedbu. U ovome priručniku prikazat ćemo neke od tih tehnika. Naravno da postoji još čitav niz tehnika koje zbog brzine izrade priručnika nismo uspjeli obraditi, no svakako planiramo ovaj priručnik u sljedećem razdoblju dopuniti sa svim nama poznatim tehnikama, pa i nekima koje možda još ne znamo, ali ćemo ih otkriti u ovom periodu obnove.

Pročitajte više: Priručnik za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgrada

URBANA OBNOVA - Urbana rehabilitacija Donjega grada, Gornjega grada i Kaptola / Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba

Priručnik (poveznica) je zamišljen kao ''živ'' odnosno postavljeni su okviri za suradnju sa strukom na terenu pri čemu je za konkretne probleme predloženo nekoliko tehničkih rješenja, prezentirani su konkretni primjeri i troškovničke stavke. Autori i suradnici su posebno vodili računa da tehnička rješenja koja se predlažu za ''razinu 1'' odnosno obnovu dimnjaka, zabatnih zidova i ostalih tavanskih struktura budu i konačno rješenje te da se obnova može nastaviti po ostalim razinama obnove, kako će to biti propisano Zakonom. Izrađena je interaktivna internet aplikacija koje će omogućiti lakše pretraživanje, povezivanje i nadogradnju rješenja.

Pročitajte više: URBANA OBNOVA

Članak u časopisu Građevinar : Procjena oštećenja građevina nakon potresa - postupak provođenja pregleda zgrada

Procjene oštećenja i uporabljivosti građevina u Hrvatskoj, iskočile su u prvi plan nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020. S obzirom na manjkavosti pripremne faze, pri čemu nije provedena edukacija stručnjaka prije potresa, nego u hodu, procjene su sadržavale dozu subjektivnosti i interpretacije na temelju znanja, iskustva, ali i intuicije pojedinaca. U radu (poveznica) je detaljno prikazana metodologija koja može pomoći u brzim procjenama te kod detaljnih inženjerskih pregleda koji se moraju napraviti prije obnove. Prikazana metodologija se može iskoristiti u slučaju novoga razornog potresa koji se može dogoditi već sutra.

Pročitajte više: Članak u časopisu Građevinar