Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Strateški ciljevi

 • Unapređivati inženjersku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i interesa trećih osoba
 • Čuvati ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera građevinarstva te osigurati uvjete za pravilno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja,
 • Nadzirati rad ovlaštenih inženjera u zajedničkim uredima, projektantskim društvima, samostalnim uredima te drugim pravnim osobama u kojima ovlašteni inženjeri obavljaju svoje poslove u skladu s posebnim zakonom,
 • Skrbiti da ovlašteni inženjeri savjesno i u skladu s posebnim zakonom obavljaju svoje poslove te promicati materijalne interese ovlaštenih inženjera, štititi materijalne interese naručitelja usluga organiziranjem obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti,
 • Razvijati strukovnu etiku
 • Provoditi trajno stručno usavršavanje svojih članove te s tim u vezi uspostavljati i unapređivati razne oblike stručne i znanstvene suradnje s fakultetima te odgovarajućim pravnim i fizičkim osobama,
 • Surađivati s resornim ministarstvom i drugim državnim tijelima
 • Predstavljati članove Komore u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
 • Rješavati sporove svojih članova čije rješavanje ovlašteni inženjeri sporazumno povjeravaju Centru za mirenje pri Komori,
 • Uspostavljati i razvijati suradnju s drugim komorama i međunarodnim organizacijama kao i s drugim profesionalnim organizacijama i udrugama,
 • Inicirati osnivanje udruga i trgovačkih društava u svrhu osiguranja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i obavljanja djelatnosti građenja te postizanja drugih ciljeva u interesu struke,
 • Koristeći ekspertne kapacitete svojih članova, postati ključni dionik u kreiranju javnih politika u cilju poticanja razvoja graditeljskog sektora i oživljavanja gospodarske aktivnosti, ponajprije poticanjem investicija,
 • Komoru pozicionirati tako da u budućnosti postane središnje mjesto okupljanja i organiziranja građevinskih inženjera u Republici Hrvatskoj