Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Tijela Komore

Stegovna tijela Komore

U stegovnim predmetima protiv članova Komore u prvom stupnju odlučuje Stegovni sud Komore, a u drugom stupnju Viši stegovni sud Komore.

Stegovna tijela su u svom radu nezavisna i samostalna u odlučivanju.

Suce Stegovnog suda, Višeg stegovnog suda te stegovnog tužitelja i zamjenike (stegovna tijela) imenuje Skupština Komore na prijedlog Upravnog odbora Komore. Imenovani na funkcije u stegovna tijela ne mogu obavljati druge funkcije u tijelima Komore.

Stegovni sud odlučuje u vijeću od tri suca, a Viši stegovni sud odlučuje u vijeću od pet sudaca.

Predsjednik vijeća Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda mora biti iz reda sudaca redovnih sudova, imenovanih na listu sudaca Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda Komore.

Stegovno tužiteljstvo ima tri člana: stegovnog tužitelja i njegove dva zamjenika. Bira ih i razrješuje dužnosti Skupština Komore. Stegovni tužitelj vodi poslove osobno ili preko zamjenika koji se u svom radu moraju pridržavati njegovih uputa.