Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Centar za mirenje

Troškovi mirenja

Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, svaka snosi svoje troškove, a troškove postupka mirenja stranke snose na jednake dijelove.

Troškovi mirenja obuhvaćaju:

  • administrativni trošak
  • troškove nagrada i naknada izmiriteljima Centra za mirenje pri Komori
  • troškove nagrada i naknada drugim sudionicima čije je stručno znanje potrebno u postupcima pred Centrom za mirenje

Centar i izmiritelji imaju pravo na naknadu troškova u skladu s važećim pravilima o troškovima u postupcima koji se vode pred Centrom.

IZVOD IZ ODLUKE O NAGRADAMA I NAKNADAMA
STEGOVNIH TIJELA I CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Članak 2.

Administrativni troškovi obuhvaćaju:

  • trošak administriranja jednog predmeta pred stegovnim tijelima Komore u iznosu od 500,00 kn neto
  • trošak administriranja jednog predmeta pred Centrom za mirenje u iznosu od 300,00 kn neto

Administrativni troškovi iz stavka 1. ovoga članka namijenjeni su za pokriće troškova dostave, fotokopiranja, prijepisa i drugih administrativnih poslova vezanih uz stegovne postupke i mirenje.

Prema članku 3. stavak 1. podstavak 10. navedene Odluke nagrada izmiritelju Centra za mirenje po sporu iznosi 500,00 kn neto, bez obzira na broj održanih sastanaka u postupku mirenja.

Stavkom 2. istog članka propisano je da drugi sudionici (vanjski suradnici) čije je stručno znanje potrebno u postupcima pred stegovnim tužiteljima, Stegovnim i Višim stegovnim sudom Komore i Centrom za mirenje imaju pravo na nagradu u iznosu koji je određen u godišnjem planu prihoda i rashoda Komore za tekuću godinu.