Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Stručna izdanja Komore

Smjernice za izradu idejnih projekata infrastrukturnih građevina

Smjernice za izradu idejnih projekata infrastrukturnih građevina

Gradnja infrastrukturnih prometnih građevina proizlazi iz pomnog strateškog planiranja koje mora voditi računa o geografskim, gospodarskim i drugim mogućnostima povezivanja prostora. Rano prepoznavanje svih problema vezanih uz pripremu projektne dokumentacije bitno je u cilju poštivanja rokova za realizaciju projekata, a u procesu projektiranja započinje već u trenutku stvaranja ideje o izgradnji infrastrukturne građevine.

Nema sumnje da projektiranje željezničke infrastrukture predstavlja kompleksan istraživački i projektantski proces u kojem se prepliću mnogobrojna teoretska i iskustvena znanja. Ako se tu pridoda i provedba upravnih postupaka, što inženjeri često rade po posebnim punomoćima naručitelja, onda se kompleksnost tog proces dodatno povećava.

Stoga se ovim Smjernicama želi pomoći svim sudionicima u pripremi projekata gradnje željezničke infrastrukture te pospješiti njihovo razumijevanje ključnih pitanja i postupaka u vezi s izradom idejnog projekta za gradnju željezničke infrastrukture, a sve u cilju kvalitetne i pravovremene pripreme tih projekata za provedbu postupaka i aktivnosti koje prethode izdavanju akata za građenje.

S obzirom na kompleksnog i međuovisnost različitih postupaka potrebnih za realizaciju velikih infrastrukturnih projekata, tijekom vremena dolazi do promjene zakonske regulative i propisa kao i uvjeta za realizaciju građevina. Iz svega navedenog, vrijeme se ocjenjuje kao jedan od ključnih faktora u realizaciji projekata.

Ovim smjernicama nastojali smo našim projektantima na jednostavan i transparentan način ukazati na ključne detalje o kojima je potrebno voditi računa prilikom pripremanja idejnih projekata za ishođenje lokacijske dozvole za gradnju odnosno rekonstrukciju željezničkih pruga.

U proteklom razdoblju započeti su radovi na čitavom nizu projekata željezničke infrastrukture te se nadamo da će izrada ovih smjernica potaknuti bržu realizaciju projekata željezničke infrastrukture čime će se pospješiti konkurentnost naših luka na unutarnjim vodama kao i morskih luka.

Također, uvjereni smo da će modernizacija željezničkih pruga potaknuti brži gospodarski rast i razvoj u Republici Hrvatskoj i bolje pozicioniranje ne samo luka već i ostalih gospodarskih subjekata vezanih na transport željezničkim putem.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva nastoji u komunikaciji sa resornim tijelima pronalaziti optimalna rješenja koja će omogućiti ostvarenje gore navedenih ciljeva.

Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ.
Predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Download centar

Preuzimanje dokumenata:

Smjernice za izradu idejnih projekata infrastrukturnih građevina[ PDF: 14,13 MB ]