Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Zašto postati član HKIG

Hrvatska komora inženjera građevinarstva podupire inženjere i tehničare kroz cijeloživotnu karijeru

Hrvatska komora inženjera građevinarstva je samostalna i neovisna strukovna organizacija ovlaštenih inženjera građevinarstva, inženjera gradilišta, voditelja radova građevinske struke, te stranih osoba građevinske struke koji obavljaju poslove regulirane profesije građevinske struke u svojstvu odgovorne osobe. Komora podupire inženjere i tehničare kroz njihovu cijeloživotnu karijeru.

Komora je pravna osoba javnog prava s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom, drugim posebnim zakonima koji uređuju obavljanje djelatnosti u upravnom području prostornoga uređenja i gradnje, priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, te Statutom.
Članovi Komore su ovlašteni inženjeri građevinarstva koji obavljaju poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, inženjeri gradilišta i voditelji radova građevinske struke koji obavljaju poslove građenja u skladu s posebnim zakonima te strane osobe upisane u Imenik stranih ovlaštenih osoba građevinske struke.

 • Hrvatska komora inženjera građevinarstva svoje članove predstavlja, a njihove interese zastupa u javnosti.
 • Nastoji unaprijeđivati inženjersku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i interesa trećih osoba.
 • Čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera građevinarstva te osigurava uvjete za pravilno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja.
 • Komora preuzima osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti svojih članova.
 • Svaki član ima pristup normama putem Hrvatskog zavoda za norme.
 • Mogućnost sudjelovanja u radu tijela i radnih tijela Komore te imenovanje u ista
 • Korištenje prostora Komore za rad i usavršavanje.
 • Korištenje pravnih i stručnih usluga Komore
 • Predlaganje i razmatranje pitanja iz područja graditeljske struke
 • Prisustvovanje seminarima, simpozijima i ostalim stručnim usavršavanjima, te susretima koje organizira Komora

Prednosti članstva u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva

Radi lakšeg korištenja vaših prava u okviru Komore dostavljamo vam podsjetnik o materijalnim i ostalim pravima članova Komore, kao i kontakt podatke Tajništva Komore.

Što se dobiva članstvom u Komori:

Materijalna prava

 1. osiguranje od profesionalne odgovornosti (plaća Komora za sve članove)
 2. izrada pečata, iskaznice i poslovne kartice s potpisnim i identifikacijskim certifikatom
 3. sudjelovanje na svim oblicima stručnog usavršavanja bez plaćanja kotizacije
 4. korištenje besplatnih pravnih, poreznih i stručnih savjeta Komore
 5. pristup repozitoriju normi Hrvatskog zavoda za norme (neograničeno)
 6. pristup propisima na pravnom portalu IUS INFO (neograničeno, svi propisi i pročišćeni tekstovi propisa i ostali sadržaji) uz registraciju kroz aplikaciju na web stranici Komore
 7. član Komore ima pravo na novčanu pomoć u slučaju teže bolesti i to u slučaju:
  - nastanka teže bolosti člana Komore zbog koje je na bolovanju bez prekida šest i više mjeseci u iznosu od 1.500,00 eura neto
  - nastanka iznimno teške bolesti člana Komore, bračnog druga ili maloljetno uzdržavane djece, koja iziskuje skupo liječenje, u iznosu do 3.000,00 eura neto
 8. komora pomaže izdavanje znanstvenih radova (knjiga) iz područja građevinarstva kojima su autori članovi komore u iznosu do 2.000,00 eura

Ostala prava

 1. izborno pravo (pravo birati i biti biran u tijela Komore)
 2. sudjelovanje u radu tijela i radnih tijela Komore
 3. imenovanje u radna tijela i tijela Komore
 4. predlaganje i razmatranje pitanja iz područja graditeljske struke
 5. mogućnost nominacije za nagradu KOLOS
 6. korištenje usluga Centra za mirenje pri Komori

Članarina HKIG iznosi 240,00 eura godišnje i plaća se u dva obroka, a može i mjesečno ako to član Komore želi.

Od 1. srpnja 2018. Skupština za svaku kalendarsku godinu donosi odluku da se privremeno članarina umanjuje i iznosi 200,00 eura godišnje.

Tajništvo Komore stoji vam na raspolaganju za sva pitanja i stručnu pomoć. Sve potrebne kontakte možete pronaći na stranici: Kontakti.