Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Vijesti i najave

Aktualne vijesti i događanja

Obavijest o uvjetima police osiguranja od profesionalne odgovornosti

Obavijest o uvjetima police osiguranja od profesionalne odgovornosti

03. svibnja 2024.

Što je osigurano, tko je osiguran, pod kojim uvjetima:

 • Osiguranim slučajem u smislu ugovorene police osiguranja smatra se svaki propust ili pogreška u obavljanju stručnih poslova koje prouzroči osiguranik svojim postupanjem ili propuštanjem postupanja, a koji za posljedicu mogu imati smrt, povredu tijela ili zdravlja neke osobe, oštećenje ili uništenje stvari (materijalna šteta).
 • Drugim riječima, ugovorenom policom pokrivena je osiguranikova odgovornost za štetu koja bi nastala investitoru i/ili trećoj osobi uslijed događaja koji je prouzročen propustom ili pogreškom u obavljanju osiguranikovih stručnih poslova.
 • Osiguranje od odgovornosti ugovoreno je za svakog osiguranika na iznos osiguranja od 1.000.000,00 kuna po osiguranom slučaju. Osiguranje od odgovornosti ovlaštenih inženjera obuhvaća u okviru osiguranog iznosa osiguranja i pokriće za čisto imovinske štete (imovinska šteta u širem smislu ili čisto imovinska štetu tj. šteta koja nije nastala povredom tijela ili zdravlja neke osobe, niti oštećenjem odnosno uništenjem stvari). Ukupni agregatni limit po osiguraniku iznosi 3.000.000 kn godišnje. Ako jedan osigurani slučaj prouzroče dva, tri ili više osiguranika ukupni limit osigurateljnog pokrića po tom osiguranom slučaju iznosi najviše 4.000.000 kn. Osiguranjem nije obuhvaćena odgovornost inženjera gradilišta i voditelja radova za čisto imovinske štete.
 • Naknada štete obuhvaća pravičnu novčanu naknadu u slučaju povreda prava osobnosti (smrt, povredu tijela ili zdravlja) trećih osoba , te materijalne štete učinjene investitoru, ili trećim osobama.
 • Razlozi za isključenje obveze osiguratelja taksativno su navedeni u članku 7. Uvjeta za osiguranje od profesionalne odgovornosti u arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima i točki 3. Klauzule (u prilogu).

Napominjemo da su gornja pojašnjena koja se odnose na pitanja što jest, a što nije pokriveno ugovorom o osiguranju dana općenito, kao i da će se postojanje odgovornosti osiguranika utvrđivati od slučaja do slučaja, primjenom cjelovitog teksta Uvjeta osiguratelja za osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima u prostornom uređenju i gradnji pod nazivom Uvjeti za osiguranja od profesionalne odgovornosti u arhitektonskim i inženjerskim poslovima u primjeni od 19.03.2010., te Klauzule koje čine sastavni dio važećeg Ugovora između CO I HKIG (u prilogu).

Postupak u slučaju nastanka štete - PRIJAVA ŠTETE:

 1. Svaka prijava štete (odnosno bilo kakvo saznanje o šteti) šalje se na e-mail adresu kolegice Snježane Rečić(recic@crosig.hr),
 2. Nakon toga CO poduzima daljnje radnje sukladno našim internim pravilima o postupanju, o čemu redovito obavještava osiguranika
 3. Važno je da osiguratelj za svaku štetu sazna što je ranije moguće, sve kako bi mogao poduzeti sve potrebne radnje usmjerene na utvrđivanje svih relevantnih činjenica (izvid štete i sl.)
 4. Po utvrđivanju svih relevantnih činjenica te prikupljanja sve nužne dokumentacije, osiguratelj će donijeti odluku o osnovanosti ili neosnovanost odštetnog zahtjeva, a o kojoj odluci će upoznati i osiguranika i oštećenika.

Pitanja koja se odnose na pružanje pravne zaštite:

Osigurateljeva obveza u pružanju pravne zaštite obuhvaća:

 • ispitivanje osiguranikove odgovornosti za nastalu štetu;
 • vođenje spora u osiguranikovo ime ako oštećeni ostvaruje pravo na naknadu štete u parničnom postupku;
 • davanje u osiguranikovo ime svih izjava koje smatra korisnim; za zadovoljenje ili obranu od neosnovanog, ili pretjeranog zahtjeva za naknadu štete.

 • Uz osigurateljevu suglasnost i upute, vođenje spora može se povjeriti osiguraniku, koji je tada dužan držati se osigurateljevih uputa i naloga u pogledu vođenja postupka u parnici.
 • Osiguratelj može preuzeti vođenje parnice ili stupiti na mjesto osiguranika ili sudjelovati u svojstvu umješača.
 • Osiguratelj je ovlašten odbiti vođenje spora ili prepustiti vođenje spora osiguraniku, ako ocjeni da nema više mjesta za pružanje pravne zaštite s obzirom na odnos visine zahtjeva za naknadu štete i visine iznosa osiguranja.
 • U slučaju da osiguratelj na ime naknade štete isplati iznos osiguranja prije pokretanja spora, prestaje i njegova obveza na pravnu zaštitu.

Kontakt osoba u Croatia osiguranju:
Martina Crljenko Matetić
091 / 129 - 1717

Također navodimo da je u okviru police osiguranja koju je ugovorila Komora za svoje članove uključeno i pružanje pravne zaštite od strane pravne službe Croatia osiguranja d.d. i to u prethodnom postupku preispitivanja osnovanosti odštetnog zahtjeva u okviru osiguravajućeg društva, tako i u eventualnom sudskom sporu koji bi se pokrenuo protiv vas.

Isplata po polici se vrši u slučaju da se dokaže vaša odgovornost i u slučaju da ne postoje razlozi za isključenje obveze osiguratelja iz članka 7. Uvjeta za osiguranje od profesionalne odgovornosti u arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima i točki 3. Klauzule.

Download centar

Preuzimanje dokumenata:

Croatia Osiguranje Uvjeti osiguranja[ PDF: 1,52 MB ]

Ostale vijesti 2024.