Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Vijesti i najave

Aktualne vijesti i događanja

Informacija vezana uz obvezno stručno usavršavanje

Informacija vezana uz obvezno stručno usavršavanje

09. svibnja 2024.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 118/18) koji je stupio na snagu 01.01.2019. uvedeno obvezno stručno usavršavanje.

Međutim, obvezno praćenje obveze stručnog usavršavanja u skladu sa člankom 3. Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 55/20) počinje od 1. siječnja 2021. godine.

Obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju ostvariti najmanje dvadeset školskih sati edukacije, od čega se deset školskih sati odnosi na poznavanje tehničke regulative, a deset na stručno područje.

Komora za svoje članove vodi evidenciju o stručnom usavršavanju i izdaje isprave o završenom stručnom usavršavanju, te dostavlja podatke o stručnom usavršavanju svojih članova u Registar o ispunjavanju obveze stručnog usavršavanja svih obveznika stručnog usavršavanja, koji vodi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Navedeni Registar ustrojen je u studenom 2023. godine i od 01.01.2024. Komora ima obvezu dostavljati podatke o stručnom usavršavanju svojih članova u Registar koji vodi Ministarstvo.

Također navodimo da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 110/19) u odredbi članka 29. (kojim se mijenja članak 45.) u stavku 4. propisano je da se neispunjavanje obveze stručnog usavršavanja člana komore za prethodno razdoblje smatra lakšom povredom - stegovnim djelom i kažnjava najstožijom stegovnom mjerom za lakše povrede.

Člankom 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 110/19) kojim se mijenja članak 46. stavkom 2. Zakona propisane su stegovne mjere za lakše povrede dužnosti i ugleda arhitekta, odnosno inženjera i to: opomena ili novčana kazna u iznosu od 66,36 - 663,61 EUR.

Stručno usavršavanje Komora provodi na temelju Program stručnog usavršavanja članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva koji se donosi za dvogodišnje razdoblje.

Na internetskoj stranici Komore nalazi se veliki broj predavanja i webinara kojima članovi Komore mogu pristupiti bez naknade, a također sva predavanja i seminari održani na Danima HKIG u Opatiji kao i ostala predavanja održana u organizaciji Komore besplatno su dostupna članovima Komore na web stranici.

Članovi Komore moraju ispuniti svoju zakonsku obvezu stručnog usavršavanja u dvogodišnjem razdoblju 01.01.2023. - 31.12.2024., sve u skladu sa člankom 3. stavak 2. Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje.

Ostale vijesti 2024.