Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Stručna izdanja Komore

Opće smjernice za BIM pristup u graditeljstvu

Opće smjernice za BIM pristup u graditeljstvu

Uvodna riječ predsjednika Hrvatske komore inženjera građevinarstva

BIM je u svijetu suvremeni smjer rada na graditeljskom projektu. Kratica ima nekoliko značenja: Building Information Model; Building Information Modeling; Building Information Management.

BIM pristup može se prikazati u dva smjera: kao tehnologija i kao metodologija. Kao tehnologija BIM je digitalna reprezentacija fizičkih i funkcijskih karakteristika građevine, a kao metodologija omogućuje suradnju različitih sudionika u različitim fazama životnog vijeka građevine - od projektiranja i građenja do puštanja u pogon te cjeloživotnog upravljanja i održavanja.

Glavni rezultati uspješne primjene BIM-a jesu povećanje točnosti i kvalitete projekata, smanjenje ili potpuna eliminacija pogrešaka i promjena projekta tijekom izgradnje, povećanje produktivnosti prosječno i do 40%, povećanje konkurentnosti na tržištu, smanjenje stresa zaposlenika i smanjenje troškova održavanja, što u konačnici donosi znatne financijske uštede.

Direktiva Europske unije o javnoj nabavi preporuča obvezatnu primjenu BIM tehnologije u svim projektima javne nabave. Cilj je ostvariti transparentne građevinske projekte koji donose brojne uštede u odnosu prema uobičajenim procesima. Tu praksu u svoju su regulativu već uvrstile države poput Velike Britanije, Nizozemske, Danske, Finske i Norveške.

Zbog svih prednosti koje pruža, BIM je u razvijenim zemljama postao standard rada, a u Hrvatskoj se smatra tek nečim što dolazi u budućnosti. Hrvatska je po postotku pojedinačnih projektanata koji se koriste nekom od BIM tehnologija daleko zaostala za zapadnim susjedima. Stanje je još lošije promatra li se postotak projektnih ureda koji se u radu koriste BIM procesom koji obuhvaća više struka.

Imajući na umu trendove u razvijenom svijetu i stanje u Hrvatskoj, Hrvatska komora inženjera građevinarstva kao asocijacija stručnih i odgovornih profesionalaca usmjerena da proaktivno poboljšava i štiti interese ovlaštenih inženjera i interese struke, pokrenula je izradu Općih smjernica za BIM pristup u graditeljstvu. Namjera je potaknuti primjenu BIM-a u hrvatskom graditeljskom sektoru.

Smjernice ne uključuju detaljno svaki aspekt BIM pristupa, nego se usmjeravaju na fazu projektiranja i građenja građevine, te na fazu gospodarenja i upravljanja imovinom (građevinama).

Važno je istaknuti da uvođenjem BIM pristupa ne prestaju niti se smanjuju posao, važnost i odgovornost svakog projektanta, nadzornog inženjera ili voditelja građenja, nego se svima njima daje alat koji omogućava integraciju rezultata njihovih inženjerskih zadaća, smanjuje mogućnost neusklađenih tehničkih rješenja i skraćuje vrijeme potrebno za provedbu promjene u projekt. Također, treba napomenuti da su odrednice u Smjernicama preporuka, a nikako obveza.

Izradom Smjernica šalje se jasna i jednoznačna poruka: "Nužno je da radi povećanja konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu hrvatske tvrtke u svojem radu što prije primijene BIM pristup. Tako će podignuti kvalitetu projektiranja i građenja te u konačnici smanjiti troškove izgradnje i održavanja građevina."

To je ujedno poziv da se tim putem krene osmišljeno, jer "budućnost pripada onima koji uvide mogućnosti prije nego što one postanu očite." (J. Scully)

Zvonimir Sever, dipl. ing. građ.
predsjednik Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Download centar

Preuzimanje dokumenata:

Opće smjernice za BIM pristup u graditeljstvu[ PDF: 3,54 MB ]

{{ article.naslov }}

{{ article.lead }}

Pročitajte više...