Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

HKIG seminari

Aktualni seminari

Webinar: Stručni nadzor - Primjena te projektiranje i građenje

18. travnja 2024.

Hrvatska Komora inženjera građevinarstva organizira webinar koji će se održati u četvrtak, 18.04.2024. s početkom u 16:00 sati.

Zoran Ivanković: Nadzorni inženjer nije (FIDIC) inženjer

Razmatra se uobičajeno ugovoreni građevinski nadzor na gradilištu u odnosu na provedbu ugovora po FIDIC modelu: od potrebnih kvalifikacija do pozicije i međusobnih odnosa FIDIC inženjera, nadzornog inženjera, naručitelja i izvođača kroz potpisane ugovorne obveze.
Obrađuju se teme:

 • propisane obveze stručnog nadzora,
 • druge obveze građevinskog nadzora preuzete ugovorom o stručnom nadzoru, a koje nisu propisane Zakonom o gradnji,
 • alate kojima se nadzorni inženjer može služiti u provedbi procesa građenja,
 • postupanje nadzornog inženjera kroz prizmu provedbe ugovora po FIDIC modelu; analiza slučajeva preklapanja uloga,
 • usporedba situacija kad su FIDIC inženjer i nadzorni inženjer jedna osoba ili kad su različite osobe,
 • (ne)kompatibilnost uloga FIDIC inženjera i nadzornog inženjera,
 • zajednički cilj FIDIC inženjera i nadzornog inženjera kroz različite alate; procjena realne mogućnosti ostvarenja cilja uspješnog završetka Projekta.

Zoran Ivanković: Provedba stručnog nadzora u praksi

Rad razmatra uobičajeno ugovoreni građevinski nadzor na gradilištu u svim njegovim aspektima:

 • uspostavljanje uredskog prostora, pregled dokumentacije
 • odnosi naručitelja i nadzora kroz potpisane ugovorne obveze
 • komunikacija sudionika projekta, pravila korespodencije
 • rokovi i metode izrade, kontrole i praćenja vremenskih planova
 • sadržaj upisa u građevinski dnevnik i vođenje građevinske knjige
 • privremene i okončana situacija, radovi koji nisu ugovoreni
  okončavanje posla nadzora na pojedinom gradilištu

Lino Fučić: Izrada programa kontrole i osiguranja kvalitete i njegovo korištenje u fazi građenja

Program kontrole i osiguranja kvalitete (PKOK) je sastavni dio glavnog projekta čiji sadržaj je propisan s ciljem da se za potrebe građenja građevine odrede:

 • svojstva koja proizvodi ugrađeni u građevinu moraju imati te
 • zahtjevi koji se moraju ispuniti kao uvjeti pod kojima se mora graditi da bi se ostvarila projektirana svojstva građevine

Razmatra se sadržaj PKOK-a s aspekta osiguravanja da građevina ima projektiranja svojstva (pozicija projektanta) i informacija za građenje građevine (pozicija izvođača i nadzornog inženjera):

 • nabavljanje građevnih i drugih proizvoda traženih svojstva
 • obveze izvođača glede dokazivanja uporabljivosti pojedinih tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova i proizvoda koji se izrađuju na gradilištu
 • provjera nadzornog inženjera jesu li ispunjeni zahtjevi i osigurani uvjeti za građenje
 • kontrolni postupci u PKOK-u odgovornost nadzornog inženjera za njihovu provedbu
 • značenje dobro izrađenog PKOK-a i usklađenost s ostalim dijelovima glavnog projekta
 • usklađenost PKOK-a i troškovnika i/ili Općim tehničkim uvjetima usklađen
 • poznavanje i razumijevanje PKOK-a od strane izvođača i nadzornog inženjera, njihove obveze, suradnja i dokazivanje traženih svojstava građevine

Prijava:

Prijava sudionika putem Internet stranice: https://prijava.hkig.hr

Stručno usavršavanje:

Sudionici webinara ostvaruju pravo na 3 akademska sata iz područja tehničke regulative u okviru stručnog usavršavanja za obveznike

Kotizacija:

Nema kotizacije

Ostale vijesti 2024.