Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

HKIG seminari

Arhiva seminara 2022.

Sadržaj glavnog projekta za zgrade (kad ishođenju građevinske dozvole ne prethodi lokacijska dozvola)

22. ožujka 2022.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar 22.03.2022. godine s početkom u 16,00 sati (predviđeno trajanje webinara je do 19,00 sati)

Cilj predavanja je ukazati na pravilnu primjenu Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina i ostalih propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje u jednoj od najvažnijih razvojnih faza u procesu projektiranja - izradi glavnog projekta. Građevinske dozvole za zgrade čine 80% od ukupnog broja izdanih građevinskih dozvola u Republici Hrvatskoj pa predavanje ima za temu izradu glavnog projekta za zgrade.

Kroz prezentaciju pripremljenu za ovo predavanje, na primjeru glavnog projekta zgrade stambeno poslovne namjene obradit će se svi ključni dijelovi pojedinih mapa projekata, prikazat će se ogledni primjerci naslovne stranice, izjave projektanta, situacije građevine i dr. te ukazati na najčešće dvojbe u primjeni. Osim navedenog, namjera je ujednačavanje rada projektanata i podizanje kvalitete tehničkog i općeg dijela projekta, a krajnji cilj je - kvalitetno izvedena zgrada.

Dijelovi prezentacije:

  • Uvod i uvjeti za izradu projekata - prikazat će se ključni propisi, zadaće i odgovornosti projektanata,
  • Prva mapa i opći dio projekta - ogledni primjerak naslovne stranice, izjave projektanta, zajednički tehnički opis, situacije građevine i dr.,
  • Tehnički dio projekta - razrada dijelova projekta pojedine struke - tehnički opis, ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, grafički prilozi i dr.

Predavači:

Vesna Veselin, Romana Romić, Gordana Tomasov

Prijava:

Prijava sudionika putem Internet stranice: https://prijava.hkig.hr

Stručno usavršavanje:

Sudionici webinara ostvaruju pravo na 3 akademska sata iz područja tehničke regulative u okviru stručnog usavršavanja za obveznike.

Kotizacija:

Nema kotizacije

Ostale vijesti 2022.