Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

HKIG seminari

Aktualni seminari

Webinar: Konzervatorski pristup u obnovi zgrada nakon potresa - ciklus predavanja

28. studeni 2022.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira treći webinar iz ciklusa predavanja Konzervatorski pristup u obnovi zgrada nakon potresa, dana 28.11.2022. godine (ponedjeljak), od 16,00 sati.

Kulturna baština, materijalna i nematerijalna, zajedničko je bogatstvo čovječanstva u svojoj raznolikosti i posebnosti, a njena zaštita jedan je od važnih čimbenika za prepoznavanje, definiranje i afirmaciju kulturnog i nacionalnog identiteta.

Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara određeno je da su kulturna dobra od interesa za Republiku Hrvatsku i uživanju njezinu osobnu zaštitu. Kulturna dobra predstavljaju nacionalno blago, a njihova zaštita jedan je od važnih čimbenika za prepoznavanje, deiniranje i afirmaciju kulturnog identiteta.

Prema utvrđenoj vrijednosti nepokretna kulturna dobra, koja su temeljem posebno rješenja upisana u Registar kulturnih dobara Repubike Hrvatske, predstavljaju nacionalno blago najveće vrijednosti. Utvrđenim mjerama zaštite za pojedinačno zaštićena kulturna dobra osigurava se psotojanost njihovih vrijednosti.

Oblikovanje i osmišljavanje zahvata zaštite, obnove i unaprjeđenja pojedinačnih kulturnih dobara zahtjeva odgovoran, obazriv i kreativan projektantski pristup u skladu s posbenim uvjetima zaštite kulturnog dobra koje utvrđuju nadležna tijela.

Predavanje će obuhvatiti primjenu utvrđenih mjera zaštite i posebnih uvjeta u zahvatima obnove općenito i posebice obnove nakon potresa pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara.

Predavač:

dr.sc. Marijana Sironić, dipl.ing.arh.

Prijava:

Prijava sudionika putem Internet stranice: https://prijava.hkig.hr

Stručno usavršavanje:

Sudionici webinara ostvaruju pravo na 2 akademska sata u okviru stručnog usavršavanja za obveznike.

Kotizacija:

Nema kotizacije

Ostale vijesti 2022.