Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

HKIG seminari

Arhiva seminara 2022.

Edukativni modul: Afirmacija zelene gradnje

23. ožujka 2022.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar Edukativni modul: Afirmacija zelene gradnje, 23.03.2022. godine s početkom u 15,30 sati.

Edukativni modul usmjeren je na razumijevanje načina izrade nacrta, izgradnje i upravljanja zelenim projektima. U sklopu modula polaznicima de biti predstavljeni ključni parametri o različitim održivim rješenjima primjenjivim za dobivanje međunarodno priznatih certifikata zelene gradnje.

Implementacija elemenata zelenog graditeljstva postaje sve veći pokazatelj podizanja opće društvene i stručne svijesti o potrebi konstantnog održivog, zelenog razvoja. Ono uključuje niz elemenata od kojih posebno treba istaknuti uporabu ekoloških materijala, energetsku učinkovitost postojećih i novih zgrada i gospodarenje otpadom tijekom gradnje, uporabe i rušenja građevina. U kontekstu održivog razvoja, zeleno graditeljstvo osigurava trajnost i kvalitetu, energetsku i ekološku te ekonomsku prihvatljivost. Zbog velike potrošnje energije u zgradama, koja konstantno raste, a istovremeno i najvećeg potencijala energetskih i ekoloških ušteda, zeleno održivo graditeljstvo postalo je prioritet suvremenog graditeljstva i energetske održivosti sustava. Područje je prepoznato kao najveći potencijal za smanjenje ukupne potrošnje energije na svim razinama, čime se izravno utječe na ugodniji i kvalitetniji boravak u zgradi, povećanu trajnost zgrade, te doprinosi zaštiti okoliša.

Odabirom roba i usluga s manjim utjecajem na okoliš, postiže se važan doprinos održivoj potrošnji i proizvodnji i time doprinosi smanjenju potrošnje resursa. Zeleni proizvodi i upute kako koristiti zgrade i pojedinačne prostore uz izračune troškova životnog vijeka proizvoda, jasno pokazuju investitorima i korisnicima sve koristi ovakvog pristupa koji pridonosi svijesti o vrijednosti prostora kao temeljnog resursa.

Predavanja:

23.03.2022.
Vrijeme Naslov
15,30 - 16,15

izv. prof. dr. sc. Borka Bobovec, Stvoriti bolja mjesta za život i rad - uključiti elemente zelene gradnje

Graditi grad ili njegove dijelove, znači promišljati, planirati, imati viziju, poštivati mehanizme i modalitete koji nam stoje na raspolaganju kako bismo u konačnici došli do održivog i za život ugodnog grada, uz uvažavanje činjenice da se protokom vremena neminovno mijenjaju standardi i instrumenti za odabir najprikladnijih rješenja. Stvaranje preduvjeta za život i rad u kvalitetno izgrađenom prostoru, uz stalnu prisutnost aktivnih promotora zelene arhitekture u svim segmentima društva, u vremenu koje je ispred nas, nužno će donijeti nove kvalitetne zelene projekte i drugačije prostorne odnose.

16,15 - 16,20 5 min pauza
16,20 - 17,05

doc. dr. sc. Bojan Milovanović, Izjava o utjecaju na okoliš - EPD

Polaznici ovog modula će dobiti osnovna znanja o ugrađenoj energiji u građevne proizvode te izjavi o utjecaju na okoliš (EPD). EPD pruža kvantificirane informacije o utjecaju građevnog proizvoda na okoliš tijekom njegovog životnog ciklusa kako bi se omogućila usporedba s proizvodima iste funkcije. EPD se temelji na neovisno provjerenim podacima iz procjena ekološkog životnog ciklusa i stručnih procjena. U predavanju će biti prikazana dosadašnja iskustva s procjenom cjeloživotnog ciklusa (LCA) za građevni proizvod razvijen u Hrvatskoj te stavljen na tržište EU (CE oznaka). Dati će se i perspektiva na stanje nacionalnog tržišta glede uporabe i svijesti o LCA.

17,05 - 17,15 10 min pauza
17,15 - 18,00

doc. dr. sc. Iva Rechner Dika, Zelena gradnja i krajobrazna arhitektura / Upravljanje oborinskim vodama

Zeleni pristup gospodarenju oborinskim vodama važan je segment održivog razvoja grada koji doprinosi i rješavanju dijela ekoloških i tehničkih problema uzrokovanih konvencionalnim sustavima odvodnje kao i klimatskim promjenama kojima svjedočimo. Iz tog razloga postoji potreba za preispitivanjem dosadašnje prakse i za razmatranjem potencijala primjene održivog pristupa upravljanja oborinskim vodama (prikupljanje, pročišćavanje, ponovno korištenje itd.)

Pitanja molimo postaviti pisanim putem i na ista će biti naknadno odgovoreno uz postavljanje prezentacija.

Prijava:

Prijava sudionika putem Internet stranice: https://prijava.hkig.hr

Stručno usavršavanje:

Sudionici webinara ostvaruju pravo na 3 akademska sata u okviru stručnog usavršavanja za obveznike.

Kotizacija:

Nema kotizacije

Ostale vijesti 2022.