Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

HKIG seminari

Arhiva seminara 2022.

Edukativni modul: Afirmacija zelene gradnje u odnosu na klimu i druge utjecaje na gradogradnju

19. listopada 2022.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar Edukativni modul: Afirmacija zelene gradnje u odnosu na klimu i druge utjecaje na gradogradnju, 19.10.2022. godine s početkom u 15,30 sati.

Edukativni modul usmjeren je na razumijevanje načina izrade programa, izgradnje i upravljanja zelenim projektima. U sklopu modula polaznicima će biti predstavljeni ključni parametri o različitim održivim i sigurnim rješenjima primjenjivim za dobivanje međunarodno priznatih certifikata zelene gradnje.

Implementacija elemenata zelenog graditeljstva postaje sve veći pokazatelj podizanja opće društvene i stručne svijesti o potrebi konstantnog održivog, zelenog razvoja. Ono uključuje niz elemenata od kojih posebno treba istaknuti uporabu ekoloških materijala, energetsku učinkovitost postojećih i novih zgrada i gospodarenje otpadom tijekom gradnje, uporabe i rušenja građevina. Područje je prepoznato kao najveći potencijal za smanjenje ukupne potrošnje energije na svim razinama, čime se izravno utječe na ugodniji i kvalitetniji boravak u zgradi, povećanu trajnost zgrade, te doprinosi zaštiti okoliša. Programom i prije svega idejnim rješenjem uvijek treba zadovoljiti niz elemenata - urbanističke, krajobrazne, funkcionalne, tehničke uvjete i druge uvjete. Od idejnog rješenja očekuje se kreativnost, suvremenost, funkcionalnosti, uporabivost i izvedivost.

Treba uvijek prepoznati mogućnosti za poboljšanje procesa i usluga, što se postiže odabirom roba i usluga s manjim utjecajem na okoliš. Na taj način postiže se važan doprinos održivoj potrošnji i proizvodnji i time doprinosi smanjenju potrošnje resursa. Zeleni proizvodi i upute kako koristiti zgrade i pojedinačne prostore uz izračune troškova životnog vijeka proizvoda, jasno pokazuju investitorima i korisnicima sve koristi ovakvog pristupa koji pridonosi svijesti o vrijednosti prostora kao temeljnog resursa. Potrebno je urbane i krajobrazne cjeline promatrati kroz povijesnu slojevitost i različitost morfoloških, tipoloških, prostornih i ambijentalnih obilježja pojedinih predjela, te različitost stupnja vrijednosti i očuvanosti strukture.

Modul će u srijedu 19.10.2022. ponuditi slijedeće teme:

19.10.2022.
Vrijeme Naslov
15,30 - 16,15

izv. prof. dr. sc. Borka Bobovec, dipl. ing. arh., Stvoriti bolja mjesta za život i rad - uključiti elemente zelene gradnje

Graditi grad ili njegove dijelove znači promišljati, planirati, imati viziju, poštivati mehanizme i modalitete koji nam stoje na raspolaganju kako bismo u konačnici došli do održivog i za život ugodnog grada, uz uvažavaje činjenice da se protokom vremena neminovno mijenjaju standardi i instrumenti za odabir najprikladnijih rješenja. Stvaranje preduvjeta za život i rad u kvalitetno izgrađenom prostoru, uz stalnu prisutnost aktivnih promotora zelene arhitekture u svim segmentima društva, u vremenu koje je ispred nas, nužno će donijeti nove kvalitetne zelene projekte i drugačije prostorne odnose.

16,15 - 16,20 5 min pauza
16,20 - 17,05

doc. dr. sc. Iva Rechner Dika, mag. ing. prosp. arch., Integralni pristup odvodnji oborinskih voda

Zeleni pristup gospodarenju oborinskim vodama važan je segment održivog razvoja grada koji doprinosi i rješavanju dijela ekoloških i tehničkih problema uzrokovanih konvencionalnim sustavima odvodnje kao i klimatskim promjenama kojima svjedočimo. Iz tog razloga postoji potreba za preispitivanjem dosadašnje prakse i za razmatranjem potencijala primjene integralnog pristupa upravljanja oborinskim vodama. Suvremena paradigma održivog razvoja grada pokušava odgovoriti na te probleme primjenom principa zelene gradnje.

17,05 - 17,10 5 min pauza
17,10 - 17,55

mr. sc. Mihaela Zamolo, dipl. ing. građ., Zelena infrastruktura - važnost i uloga u urbanim sredinama

Osnovni pristup gradnji nove ili rekonstrukciji ili obnovi zgrada je osigurati da zadovoljava temeljne zahtjeve. Ovdje će se razmotriti kako povezati sigurnost i održivost. Sigurnost vezanu za mehaničku otpornost i stabilnost s posebnim osvrtom na potresnu otpornost postojećih zgrada, a održivost na načelima 4R okvira za otpronost što uključuje "preurediti, renovirati, obnoviti i popraviti" (eng. Redevelop, Renovate, Restore and Repair). Danas se već govori o 7R okviru "preprojektirati, smanjiti upotrebu, ponovo uporijebiti, popraviti, obnoviti, oporabiti i reciklirati" (eng. Redsesign, Reducee, Reuse, Repair, Renew, Recover and Recycle), a a zadnje je odbaciti i učiniti građevinskim otpadom. Posebni izazov su zgrade kulturna dobra što će se također razmatrati.

Pitanja molimo postaviti pisanim putem i na ista će biti naknadno odgovoreno uz postavljanje prezentacija.

Prijava:

Prijava sudionika putem Internet stranice: https://prijava.hkig.hr

Stručno usavršavanje:

Sudionici webinara ostvaruju pravo na 3 akademska sata u okviru stručnog usavršavanja za obveznike.

Kotizacija:

Nema kotizacije

Ostale vijesti 2022.