Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

HKIG seminari

Arhiva seminara 2022.

Edukativni modul: Afirmacija zelene gradnje u odnosu na klimu i druge utjecaje na gradogradnju

08. rujna 2022.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar Edukativni modul: Afirmacija zelene gradnje u odnosu na klimu i druge utjecaje na gradogradnju, 14.09.2022. godine s početkom u 15,30 sati.

Edukativni modul usmjeren je na razumijevanje načina izrade programa, izgradnje i upravljanja zelenim projektima. U sklopu modula polaznicima će biti predstavljeni ključni parametri o različitim održivim i sigurnim rješenjima primjenjivim za dobivanje međunarodno priznatih certifikata zelene gradnje.

Implementacija elemenata zelenog graditeljstva postaje sve veći pokazatelj podizanja opće društvene i stručne svijesti o potrebi konstantnog održivog, zelenog razvoja. Ono uključuje niz elemenata od kojih posebno treba istaknuti uporabu ekoloških materijala, energetsku učinkovitost postojećih i novih zgrada i gospodarenje otpadom tijekom gradnje, uporabe i rušenja građevina. Područje je prepoznato kao najveći potencijal za smanjenje ukupne potrošnje energije na svim razinama, čime se izravno utječe na ugodniji i kvalitetniji boravak u zgradi, povećanu trajnost zgrade, te doprinosi zaštiti okoliša. Programom i prije svega idejnim rješenjem uvijek treba zadovoljiti niz elemenata - urbanističke, krajobrazne, funkcionalne, tehničke uvjete i druge uvjete. Od idejnog rješenja očekuje se kreativnost, suvremenost, funkcionalnosti, uporabivost i izvedivost.

Treba uvijek prepoznati mogućnosti za poboljšanje procesa i usluga, što se postiže odabirom roba i usluga s manjim utjecajem na okoliš. Na taj način postiže se važan doprinos održivoj potrošnji i proizvodnji i time doprinosi smanjenju potrošnje resursa. Zeleni proizvodi i upute kako koristiti zgrade i pojedinačne prostore uz izračune troškova životnog vijeka proizvoda, jasno pokazuju investitorima i korisnicima sve koristi ovakvog pristupa koji pridonosi svijesti o vrijednosti prostora kao temeljnog resursa. Potrebno je urbane i krajobrazne cjeline promatrati kroz povijesnu slojevitost i različitost morfoloških, tipoloških, prostornih i ambijentalnih obilježja pojedinih predjela, te različitost stupnja vrijednosti i očuvanosti strukture.

Prvi Modul u srijedu 14.09.2022. ponuditi će slijedeće teme:

14.09.2022.
Vrijeme Naslov
15,30 - 16,15

izv. prof. dr. sc. Borka Bobovec, dipl. ing. arh., Održivi materijali za održivu gradnju / Zelena gradnja - zdravlje, dobrobit i produktivnost

Razumijevanje gradogradnje kao procesa koji uključuje utjecaj na klimu i okoliš iznimno je zanimljiva tema imajući u vidu da smo zakoračili u vrijeme obnove. Interdisciplinarni pristup, razumijevanje gradogradnje kao procesa, aktivnog uključivanja vlasnika i budućih korisnike u razvoj projekata i odabira rješenja daju mogućnost da u narednom razdoblju stvorimo čiste i jasne forme, grad koji cijeni baštinu a živi budućnost. Jedan od mogućih pravaca razvoja otvara se uključivanjem elemenata zelene gradnje i interpolacijama/ugradnjom "zelenih zgrada", što naši gradovi sa svojom strukturom i infrastrukturom evidentno dobro podnose.

16,15 - 16,20 5 min pauza
16,20 - 17,05

doc. dr. sc. Bojan Milovanović, dipl. ing. građ., Kvantifikacija utjecaja proizvoda na okoliš - EPD

Polaznici ovog modula će dobiti osnovna znanja o tome kako je prema HRN EN ISO 14020 moguće komunicirati određene aspekte održivosti proizvoda. Detaljnije će se diskutirati izjava o utjecaju proizvoda na okoliš (EPD). Također, istaknuti će se važnost kvantifikacije utjecaja na okoliš te veza na hrvatsku regulativu (Zakon o gradnji). Prikazati će se detaljnije struktura EPD-a, vrste EPD-ova, način prikupljanja podataka te vrste ulaznih podataka za EPD. Primjerom će se prikazati način određivanja funkcionalne jedinice kod izrade EPD-a te proračun ugrađene energije i emisija CO2eq plinova na razini proizvoda te građevnog dijela zgrade.

17,05 - 17,10 5 min pauza
17,10 - 17,55

doc. dr. sc. Iva Rechner Dika, mag. ing. prosp. arch., Zelena infrastruktura - važnost i uloga u urbanim sredinama

Polaznici ovog modula upoznati će se sa značenjem pojma zelena infrastruktura, njezinom ulogom, ciljevima i mogućnostima implementacije u procesu izrade prostornih planova svih razina. Prikazati će se zakonodavni okvir povezan sa zelenom infrastrukturom na razini Europske Unije i Republike Hrvatske. Posebno će se istaknuti važnost, uloga i funkcije zelene infrastrukture u urbanim sredinama. Razmotriti će se osnovni elementi te metodološke osnove izrade zelene infrastukture.

Pitanja molimo postaviti pisanim putem i na ista će biti naknadno odgovoreno uz postavljanje prezentacija.

Prijava:

Prijava sudionika putem Internet stranice: https://prijava.hkig.hr

Stručno usavršavanje:

Sudionici webinara ostvaruju pravo na 3 akademska sata u okviru stručnog usavršavanja za obveznike.

Kotizacija:

Nema kotizacije

Ostale vijesti 2022.