Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

HKIG seminari

Arhiva seminara 2021.

Okrugli stol o obnovi poslije potresa - Tekuća pitanja obnove poslije potresa

12. travnja 2021.

Na sastanku Odbora za stručno usavršavanje dogovoreno je da se u okviru nastojanja za organizacijom stalnog stručnog usavršavanja pripremi okrugli stol na temu obnove poslije potresa u Zagrebu i Petrinji. Za pripremu i vođenje tog seminara zaduženi su Miljenko Srkoč i Matija Orešković.

1. Uvodne napomene

Nakon potresa članovi naše Komore bili su u prvim redovima svih naših građana koji su pomagali na početku organiziranja hitne sanacije poslije potresa. Potres je otkrio nepripremljenost Države i građana, pa je bilo potrebno sudjelovanje većeg broja građevinskih stručnjaka u svim aspektima obnove. Prvo utvrđivanje šteta, a odmah zatim i definiranje novog zakonskog okvira obnove u suradnji s nadležnim ministarstvima, te zatim priprema uputa i priručnika za obnovu korisnih ne samo građevinarima. Godinu dana nakon potresa organizirana je vrlo uspješna prva naša međunarodna konferencija o potresnom inženjerstvu na kojoj je osim interesantnih prezentacija promovirana i monografija Obnova zgrada nakon potresa GF u Zagrebu. U ovom priručniku sudjelovalo je oko 60 suradnika koji su specijalisti protupotresne gradnje. Međutim unatoč pripremama u protekloj godini sada smo na početku projektiranja obnove koja se već ugovara s članovima naše Komore. Iz rasprava među članovima pokazalo se da nema jasnih odgovora na neka zakonska rješenja, ali i principa obnove što je očekivana situacija koja će u perspektivi zahtijevati i doradu zakona i propisa.

Pokazalo se da bi stalni okrugli stol s istaknutim stručnjacima iz područja potresnog inženjerstva mogao pomoći mnogim našim kolegama u projektiranju i nadzoru, ali i stručnjacima drugih struka koje sudjeluju u obnovi.

2. Plan rada

Okrugli stol bi se dok traje pandemija održavao utorkom u trajanju od jednog sata.

Za sve članove HKIG sudjelovanje je besplatno.

Obavijesti o temi i predavačima biti će na stranicama HKIG. Sudionici okruglog stola mogu isti pratiti prijavom putem stranice https://prijava.hkig.hr

Svaki seminar imao bi imenovanog voditelja koji bi pripremio uvodno izlaganje o dogovorenoj temi u trajanju maks. 15 minuta. Ostatak vremena je predviđen za okrugli stol - javnu diskusiju predloženih članova odbora za potres. Na kraju seminara voditelj predlaže i obrazlaže kratke zaključne napomene. Teme za sljedeći sastanak predlažu članovi odbora na osnovu prijedloga slušača i tekućih problema u obnovi.

Sudionici okruglog stola ostvaruju pravo na 1 sat u okviru obveznog stručnog usavršavanja.

Sudionici mogu postaviti pitanja putem e-maila na mail: mirko.franic@hkig.hr, a koja će se obraditi na sljedećim okruglim stolovima.

3. Voditelji i predavači

Voditelji i članovi odbora za potres predlažu se iz redova istaknutih članova Komore koji su bili najaktivniji u radu na pripremi zakonskih rješenja i propisa, izradi potrebne stručne literature kao i pripremi odgovora na razna pitanja u Komori od našeg članstva.

Sada se predlažu sljedeći istaknuti stručnjaci (Boris Trogrlić, Milan Crnogorac, Mario Uroš, Dragan Kovač, Mario Todorić, Juraj Pojatina, Krešimir Tarnik, Predrag Presečki). Svi navedeni članovi odbora za potres sudjelovali su kao autori ili recenzenti u radu na opsežnoj upravo tiskanoj monografiji Obnova zgrada nakon potresa. Ovisno o dogovorenoj temi seminara mijenjat će se neki članovi odbora s novim predavačima koje ćemo pozvati.

4. Prvi seminar

Prvi okrugli stol održao bi se u utorak 20.04.2021. godine s početkom u 10 h, voditelj je Miljenko Srkoč. Obzirom da je to prvi okrugli stol tema je Tekuća pitanja obnove poslije potresa. Na okruglom stolu će se zajednički donijeti odluke o temama koje se moraju raspraviti. Donijeti će se odluka o temi sljedećeg sastanka i odrediti voditelja.

5. Organizatori okruglog stola o obnovi

Organizatori ovog okruglog stola za HKIG su:

Ostale vijesti 2021.