Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

HKIG seminari

Arhiva seminara 2021.

Građevno-tehnička regulativa - izabrane teme 2

28. listopada 2021.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar 28.10.2021. godine s početkom u 16,15 sati (predviđeno trajanje webinara je do 19,00 sati)

1. Vedrana Lovinčić Milovanović: Obveze izvođača radova u gospodarenju građevnim otpadom (16,15 - 17,05 sati)

Razmatraju se obaveze izvođača radova u gospodarenju građevnim otpadom sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, Pravilniku o gospodarenju otpadom, Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, te drugim propisima koji se direktno ili indirektno odnose na područje gospodarenja otpadom, a osobito:

 • proizvodnja, sakupljanje i prijevoz otpada,
 • skladištenje i obrada otpada,
 • sljedivost i nadzor toka otpada,
 • faze životnog vijeka građevine i otpad koji nastaje u pojedinoj fazi,
 • osobe čijom aktivnošću nastaje otpad u gradnji i njihove obveze.

2. Jelena Svibovec: Uporabljivost građevnih proizvoda (17,15 - 18,05 sati)

Uporabljivost građevnih proizvoda jedan je od ključnih parametara postizanja projektiranih svojstava građevine i kasnijeg dokazivanja uporabljivosti izgrađene građevine. Stoga se u okviru seminara razmatraju odredbe Zakona o građevnim proizvodima i pratećim propisima, s aspekta značenja odredbi tih akata za projektante, izvođače i nadzorne inženjere.

Obrađuju se teme:

 • osnovna znanja o tržištu EU (RH) - pravila trgovanja građevnim proizvodima,
 • jezik i pismo dokumentacije o građevnim proizvodima,
 • gradilišni postupci u svrhu dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda,
 • gradilišni primjeri,
 • analiza i prikaz najčešćih pitanja u vezi primjene propisa o građevnim proizvodima.

3. Davorin Oršanić: Prava, obveze i stupnjevi odgovornosti nadzornog inženjera s osvrtom na posebnosti u obnovi nakon potresa (18,15 - 19,05 sati)

Detaljno razmatranje prava, obveza te upravno-pravne, prekršajne i kaznene odgovornosti nadzornog inženjera prema važećem propisima koji uređuju gradnju građevina i obavljanje poslova povezanih s gradnjom građevina te prekršajne i kaznene postupke u vezi s građenjem. Razmatraju se osobito:

 • prava nadzornog inženjera prema odredbama propisa koji uređuju područje gradnje,
 • prava i odgovornost nadzornog inženjera kao stručne osobe, od trenutka kada je imenovan nadzornim inženjerom na gradilištu kroz odredbe važećih zakona i podzakonskih akata,
 • obvezne radnje koje je nadzorni inženjer dužan poduzeti prije početka građenja, na početku građenja te po dovršetku izvođenja građevinskih radova,
 • obveze nadzornog inženjera kao stručne osobe arhitektonskog, građevinskog, elektro ili strojarskog smjera,
 • odgovornost nadzornog inženjera s osvrtom na upravno-pravni, prekršajnu i kaznenu odgovornost,
 • posebnosti koje glede prava, obveza i odgovornosti nadzornog inženjera sadrže propisi o obnovi nakon potresa.

Cijena savjetovanja: 400 kn + PDV = 500,00 HRK.

Prijava: https://prijava.hkig.hr

Sudionici webinara ostvaruju pravo na 3 akademska sata iz tehničke regulative u okviru stručnog usavršavanja za obveznike.

Ostale vijesti 2021.