Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Zašto postati član HKIG

Hrvatska komora inženjera građevinarstva podupire inženjere i tehničare kroz cijeloživotnu karijeru

Hrvatska komora inženjera građevinarstva je samostalna i neovisna strukovna organizacija ovlaštenih inženjera građevinarstva, inženjera gradilišta, voditelja radova građevinske struke, te stranih osoba građevinske struke koji obavljaju poslove regulirane profesije građevinske struke u svojstvu odgovorne osobe. Komora podupire inženjere i tehničare kroz njihovu cijeloživotnu karijeru.

Komora je pravna osoba javnog prava s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom, drugim posebnim zakonima koji uređuju obavljanje djelatnosti u upravnom području prostornoga uređenja i gradnje, priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, te Statutom.
Članovi Komore su ovlašteni inženjeri građevinarstva koji obavljaju poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, inženjeri gradilišta i voditelji radova građevinske struke koji obavljaju poslove građenja u skladu s posebnim zakonima te strane osobe upisane u Imenik stranih ovlaštenih osoba građevinske struke.

  • Hrvatska komora inženjera građevinarstva svoje članove predstavlja, a njihove interese zastupa u javnosti.
  • Nastoji unaprijeđivati inženjersku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i interesa trećih osoba.
  • Čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera građevinarstva te osigurava uvjete za pravilno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja.
  • Komora preuzima osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti svojih članova.
  • Svaki član ima pristup normama putem Hrvatskog zavoda za norme.
  • Mogućnost sudjelovanja u radu tijela i radnih tijela Komore te imenovanje u ista
  • Korištenje prostora Komore za rad i usavršavanje.
  • Korištenje pravnih i stručnih usluga Komore
  • Predlaganje i razmatranje pitanja iz područja graditeljske struke
  • Prisustvovanje seminarima, simpozijima i ostalim stručnim usavršavanjima, te susretima koje organizira Komora