Pregled aktivnosti

Pregled aktivnosti

Okrugli stol – Elaborat o ocjeni stanja konstrukcije

Poštovane kolegice i kolege, članovi HKIG, pozivamo Vas na nam se pridružite na drugom online okruglom stalu u organizaciji Komore.

Tema okruglog stola su aktualnosti u projektiranju konstrukcija, odnosno konstrukcijska obnova nakon potresa.

Tema okruglog stola je Elaborat o ocjeni stanja konstrukcije, koji je propisan kroz Zakon o obnovi, odnosno kroz Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove (Narodne novine, br. 127/2020).

Molimo kolegice i kolege koji imaju pitanja vezana na navedenu temu da ih upute na mail: mirko.franic@hkig.hr

U sklopu okruglog stola članovi ekspertne skupine će odgovoriti na prispjela pitanja.

Okrugli stol će se održati dana 11.05.2021. godine, s početkom u 15,00 h
Prijava putem: https://prijava.hkig.hr
Kotizacija: gratis
Sudionici ostvaruju pravo na 1 sat u okviru stručnog usavršavanja

Moderator: Matija Orešković
Predavači: Dragan Kovač, Milan Crnogorac


Webinar: European Strategy for Public Procurement - Beyond Ideas-Towards Impact

Discussing public procurement and sustainability for the construction sector in Europe, together with private and public stakeholders, in order to outline a policy roadmap that could support implementation of innovative procurement practices across Europe.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.