Pregled aktivnosti

Pregled aktivnosti

HAURATON webinar - Tehnički ispravna ugradnja elemenata linijske odvodnje na područjima posebnih zahtjeva

Pozivamo Vas na stručni webinar u organizaciji tvrtke Hauraton Hrvatska d.o.o. pod nazivom Tehnički ispravna ugradnja elemenata linijske odvodnje na područjima posebnih zahtjeva koje će održati Dušan Lapajnar, ing.stroj. 21.10.2021 u 14,00 sati.

Sudionici ostvaruju 2 sata u okviru obveznog stručnog usavršavanja


Građevno-tehnička regulativa - izabrane teme 2

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar 28.10.2021. godine s početkom u 16,00 sati.

Sudionici ostvaruju 3 sata u okviru obveznog stručnog usavršavanja

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.