Građevno-tehnička regulativa - izabrane teme 3

Građevno-tehnička regulativa - izabrane teme 3

Webinar 23.03.2021. godine (utorak), od 16,15 sati

1.Zoran Ivanković: PROVEDBA GRAĐEVINSKOG NADZORA U PRAKSI

Rad razmatra uobičajeno ugovoreni građevinski nadzor na gradilištu u svim njegovim aspektima: 

 • uspostavljanje uredskog prostora, pregled dokumentacije,
 • odnosi naručitelja i nadzora kroz potpisane ugovorne obveze, 
 • komunikacija sudionika projekta, pravila korespondencije,
 • rokovi i metode izrade, kontrole i praćenja vremenskih planova,
 • upisi u građevinski dnevnik i vođenje građevinske knjige,
 • privremene i okončana situacija, radovi koji nisu ugovoreni,
 • okončavanje posla nadzora na pojedinom gradilištu.

2. Nenad Vidman, Lino Fučić: PRIMJERI NEJASNIH I POGREŠNO TUMAČIVIH ODREDBI UGOVORA SUDIONIKA U GRADNJI

Prezentiraju se primjeri odredbi ugovora o građenju, ugovora o stručnom nadzoru i ugovora o projektiranju koje, zbog nejasne stipulacije ili drugih razloga mogu biti tumačene na više načina ili pogrešno. 

Primjeri obuhvaćaju:

 • stipulacije odredbi koje generiraju štetu jednoj od stranki ugovora,
 • računske i druge greške troškovnika,
 • nelogičnosti koje čine odredbu teško provepom ili neprovepom,
 • odredbe koje nisu u skladu s regulatornim okvirom i/ili poslovnom praksom.

3. Mario-Miro Židov: PRIMJERI ODSTUPANJA INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD PROJEKTNOG PLANA

Prezentiraju se primjeri investicijskih projekata kod kojih je došlo do odstupanja od projektnog plana uzrokovanih promjenama u projektu. Razmatraju se razlozi i uzroci uvođenja promjena projekta te metode procjenjivanja mogućih odstupanja. Daje se pregled stvarnih (realiziranih) odstupanja i sagledavaju posljedice za investicijski projekt koje su nastale zbog ostvarenih odstupanja. 

Primjeri obuhvaćaju:

 • obuhvat pojma investicijski projekt,
 • razjašnjenje komponenata projektnog plana,
 • primjere iz prakse (promjene projekta, odstupanja, posljedice),
 • sagledavanje zajedničkih značajki primjera i izvođenje zaključaka bitnih za opću primjenu.

Cijena savjetovanja: 400 HRK + PDV = 500,00 HRK

Prijava sudionika: putem Internet stranice

Sudionici webinara ostvaruju 3 akademska sata tehničke regulative u okviru stručnog usavršavanja.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.