Poziv za prijedloge tema seminara i/ili prezentacija za Dane HKIG 2021.

Poziv za prijedloge tema seminara i/ili prezentacija za Dane HKIG 2021.

Poštovane članice i članovi Hrvatske komore inženjera građevinarstva,

Započeli smo pripreme za održavanje Dana HKIG 2021., za koje vjerujemo da će epidemiološka situacija dopustiti da ih organiziramo u uobičajenom terminu u Opatiji.

Naši Dani su sada već tradicionalni skup koji osim svoje velike vrijednosti neposrednih susreta znatno doprinosi i provedbi trajnog stručnog usavršavanja. Područja interesa članova HKIG se obrađuju putem seminara, okruglih stolova i drugih oblika razmjene iskustava i znanja, a obuhvaćaju gotovo sve specijalističke grane građevinarstva, građevno-tehničku regulativu i upravljanje projektima.

U cilju daljnjeg poboljšanja tog aspekta programa Dana HKIG 2021. pozivamo vas da predložite nove seminare i/ili teme prezentacija unutar tih seminara za koje smatrate da treba obraditi na Danima, odnosno pitanja za koje nalazite da treba raspraviti u okviru okruglih stolova ili drugih stručnih rasprava.

U okviru vaših prijedloga očekujemo i da izrazite svoju namjeru da na Danima nastupite i kao osoba koja organizira predavače i vodi seminar kojeg predlažete i/ili predaje unutar nekog seminara. Isto tako, ako nalazite da ne možete osobno sudjelovati u tom svojstvu, možete predložiti i kolegicu ili kolegu za koje smatrate da svojim stručnim znanjem mogu dati doprinos kvaliteti skupa.

Za vašu orijentaciju, prilaže se popis seminara koji su bili obuhvaćeni programom Dana HKIG 2020. godine. Molimo vas da svoje prijedloge, osim ako predlažete neki novi seminar, okrugli stol ili drugi oblik razmjene iskustava i znanja, povežete s nekim od seminara iz popisa.

Zahvaljujemo unaprijed što prepoznajete značaj i potrebu za uspostavljanjem ovakve aktivne komunikacije u provedbi daljnjih aktivnosti Komore radi što kvalitetnije pripreme Dana HKIG 2021.

Vaše prijedloge očekujemo putem elektroničke pošte na adresu mirko.franic@hkig.hr  najkasnije do 22.03.2021. godine.

S poštovanjem,
Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ.
Predsjednica Komore

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.