OBAVIJEST ČLANOVIMA VEZANO UZ OBVEZNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

OBAVIJEST ČLANOVIMA VEZANO UZ OBVEZNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

Komora će za svoje članove svake godine osigurati besplatne seminare, predavanja i vebinare dostupne putem web stranice s kojima će članovi Komore moći ispuniti zakonsku obvezu stručnog usavršavanja.

Podsjećamo da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 118/2018.) koji je stupio na snagu 1.01.2019. uvedeno obvezno stručno usavršavanje.
Međutim, obvezno praćenje obveze stručnog usavršavanja u skladu sa člankom 3. Pravilnika o usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 55/2020.) počinje od 1. siječnja 2021. godine.
Obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju ostvariti najmanje dvadeset školskih sati edukacije, od čega se deset školskih sati odnosi na poznavanje tehničke regulative, a deset na stručno područje.
Komora za svoje članove vodi evidenciju o stručnom usavršavanju i izdaje isprave o završenom stručnom usavršavanju, te dostavlja podatke o stručnom usavršavanju svojih članova u Registar o ispunjavanju obveze stručnog usavršavanja svih obveznika stručnog usavršavanja, koji vodi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Također navodimo da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 110/2019.) u odredbi članka 29. (kojim se mijenja članak 45.) u stavku 4. propisano je da se neispunjavanje obveze stručnog usavršavanja člana komore za prethodno razdoblje smatra lakšom povredom – stegovnim djelom i kažnjava najstožijom stegovnom mjerom za lakše povrede.
Člankom 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 110/2019.) kojim se mijenja članak 46. stavkom 2. Zakona propisane su stegovne mjere za lakše povrede dužnosti i ugleda arhitekta, odnosno inženjera i to: opomena ili novčana kazna u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna.
Upućujemo vas da se na web stranici Komore nalazi veliki broj predavanja i vebinara kojima možete pristupiti bez naknade, te vas pozivamo da ispunite svoju zakonsku obvezu stručnog usavršavanja.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.