Komora članove osigurala policom osiguranja od profesionalne odgovornosti

Komora članove osigurala policom osiguranja od profesionalne odgovornosti

Hrvatska komora inženjera građevinarstva ponovno je s Croatia osiguranjem za svoje članove sklopila policu osiguranja od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima u prostornom uređenju i gradnji. Polica osiguranja pokriva tako svaki propust ili pogrešku u obavljanju stručnih poslova koje prouzroči član Komore svojim postupanjem ili propuštanjem postupanja, a koji za posljedicu mogu imati smrt, tjelesnu povredu ili oštećeno zdravlje nekog pojedinca ili materijalnu štetu. Drugim riječima, ugovorenom policom pokrivena je osiguranikova odgovornost za štetu koja bi nastala investitoru i/ili trećoj osobi zbog događaja koji je prouzročen propustom ili pogreškom u obavljanju stručnih poslova osiguranika.

Visina osiguranja od odgovornosti ovlaštenih inženjera

Osiguranje od odgovornosti ugovoreno je za svakog člana u iznosu od 1.000.000 kuna po osiguranom slučaju. Osiguranje od odgovornosti ovlaštenih inženjera obuhvaća u okviru osiguranog iznosa i pokriće za čisto imovinske štete (imovinska šteta u širem smislu ili čisto imovinska štetu tj. šteta koja nije nastala povredom tijela ili zdravlja neke osobe, niti oštećenjem odnosno uništenjem stvari). Ukupni agregatni limit po osiguraniku iznosi 3.000.000 kn godišnje. Ako jedan osigurani slučaj prouzroče dva, tri ili više osiguranika ukupni limit osigurateljnog pokrića po tom osiguranom slučaju iznosi najviše 4.000.000 kn. Osiguranjem nije obuhvaćena odgovornost inženjera gradilišta i voditelja radova za čisto imovinske štete.

Naknada štete obuhvaća pravičnu novčanu naknadu u slučaju povreda prava osobnosti (smrt, tjelesna povreda ili oštećeno zdravlje) trećih osoba te materijalne štete učinjene investitoru ili trećim osobama.

Postupak u slučaju nastanka štete - PRIJAVA ŠTETE:

  1. Štetu ili bilo kakvo saznanje o šteti treba prijaviti na e-mail adresu Snježane Rečić (snjezana.recic@crosig.hr),
  2. Nakon toga CO poduzima daljnje radnje sukladno našim internim pravilima o postupanju, o čemu redovito obavještava osiguranika
  3. Važno je da osiguratelj za svaku štetu sazna što je ranije moguće, sve kako bi mogao poduzeti sve potrebne radnje za utvrđivanje svih relevantnih činjenica.
  4. Po utvrđivanju svih relevantnih činjenica te prikupljanja sve nužne dokumentacije, osiguratelj će donijeti odluku o osnovanosti ili neosnovanost odštetnog zahtjeva, s čime će upoznati i osiguranika i oštećenika.

Sve detalje o polici CO kao I o svim pogodnostima za članove možete pročitati na stranici Osiguranje članova

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.