Webinar: Građevno-tehnička regulativa - izabrane teme 1

Webinar: Građevno-tehnička regulativa - izabrane teme 1

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar: Građevno-tehnička regulativa - izabrane teme 1, 10.12.2020. godine (četvrtak) s početkom u 16,00 h.


1. Zoran IvankovićNADZORNI INŽENJER NIJE (FIDIC) INŽENJER

Razmatra se uobičajeno ugovoreni građevinski nadzor na gradilištu u odnosu na provedbu ugovora po FIDIC modelu: od potrebnih kvalifikacija do pozicije i međusobnih odnosa FIDIC inženjera, nadzornog inženjera, naručitelja i izvođača kroz potpisane ugovorne obveze. 

Obrađuju se teme:

 • propisane obveze stručnog nadzora, 
 • druge obveze građevinskog nadzora preuzete ugovorom o stručnom nadzoru, a koje nisu propisane Zakonom o gradnji,
 • alate kojima se nadzorni inženjer može služiti u provedbi procesa građenja,
 • postupanje nadzornog inženjera prema češćim slučajevima odstupanja u građenju,
 • uloga nadzornog inženjera kroz prizmu provedbe ugovora po FIDIC modelu; analiza slučajeva preklapanja uloga,
 • usporedba situacija kad su FIDIC Inženjer i nadzorni inženjer jedna osoba ili kad su različite osobe,
 • (ne)kompatibilnost uloga FIDIC inženjera i nadzornog inženjera,
 • zajednički cilj FIDIC inženjera i nadzornog inženjera kroz različite alate; procjena realne mogućnosti ostvarenja cilja uspješnog završetka Projekta.

 

2. Damir BorovićTKO SE SMATRA IZVOĐAČEM PREMA REGULATIVI  

Temeljeno na čestim pitanjima u stručnim raspravama, tko se smatra izvođačem radova prema važećoj građevinskoj regulativi.

Svrha prezentacije je doprinijeti:

 • ujednačavanju rada svih sudionika u gradnji,
 • zaštiti sudionike u gradnji od posljedica nepoznavanja ili pogrešne primjene propisa, 
 • razumijevanju prava i obveza pravne ili fizičke osobe kojoj je investitor povjerio građenje/izvođenje radova,
 • razumijevanju položaja te prava i obveza drugih pravnih i fizičkih osoba koje u stvarnosti izvode građevinske radove.

 

3. Lino FučićGRAĐENJE I PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete (PKOK) je sastavni dio glavnog projekta čiji sadržaj je propisan s ciljem da se za potrebe građenja građevine odrede:

 • svojstva koja proizvodi ugrađeni u građevinu moraju imati te,
 • zahtjevi koji se moraju ispuniti kao i uvjeti pod kojima se mora graditi da bi se ostvarila projektirana svojstva građevine. 

Razmatra se sadržaj PKOK-a s aspekta informacija za izvođača i nadzornog inženjera:

 • nabavljanje građevnih i drugih proizvoda traženih svojstva,
 • obveze izvođača glede dokazivanja uporabljivosti pojedinih tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova i proizvoda koji se izrađuju na gradilištu,
 • provjera nadzornog inženjera jesu li ispunjeni zahtjevi i osigurani uvjeti za građenje,
 • kontrolni postupci u PKOK-u odgovornost nadzornog inženjera za njihovu provedbu,
 • značenje dobro izrađenog PKOK-a i usklađenost s ostalim dijelovima glavnog projekta,
 • usklađenost PKOK-a i troškovnika i/ili Općim tehničkim uvjetima usklađen,
 • poznavanje i razumijevanje PKOK-a od strane izvođača i nadzornog inženjera, njihove obveze, suradnja i dokazivanje traženih svojstava građevine.

 

Cijena savjetovanja:
Cijena savjetovanja je 400 kn + PDV = 500,00 HRK.

Prijava:
Putem Internet stranice prijava.hkig.hr.

Sudionici webinara ostvaruju pravo na 3 akademska sata u okviru stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje. 

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.