Obavijest za članove 02.11.2020.

Obavijest za članove 02.11.2020.

Obavještavamo vas da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29.10.2020. godine donijela Odluku o donošenju Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske i Zagrebačke županije, koja je objavljena u (Narodne novine, br. 119/2020.).

Ovim Programom mjera (u daljnjem tekstu: Program) se, u skladu s odredbama članaka 11. i 12. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije (Narodne novine, br. 102/2020.) utvrđuju mjere obnove zgrada koje se odnose na obnovu zgrada javne namjene, višestambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća, na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva aktivno je sudjelovala u postupku izrade ovog dokumenta na sjednicama Savjeta za obnovu kao i u postupku e-Savjetovanja.

Veliki broj primjedaba Hrvatske komore inženjera građevinarstva je prihvaćen a posebno izdvajamo slijedeće:

  • Poslove operativnih koordinatora obavljat će osobe s minimalno deset godina radnog relevantnog iskustva kao ovlašteni inženjer ili voditelj projekta uz zadovoljavanje kriterija prema važećoj zakonskoj regulativi, a ne kako je to prvotno bilo propisano upravitelji stambenih zgrada
  • Omekšane su konzervatorske smjernice za grade koje nisu pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i koje se ne obnavljaju u cijelosti, te je prihvaćena primjedba da se izvorna rješenja i tipovi konstrukcije zadržavaju samo kada je to opravdano i moguće
  • Prihvaćeni su novi koeficijenti za izračun procijenjene vrijednosti nabave za odabir sudionika u procesu obnove (projektiranja, kontrole projekata, operativnih koordinatora, usluga financijsko tehničke kontrole)

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.