Webinar: Obnova grada zagreba nakon potresa - zakonodavni i tehnički okvir

Webinar: Obnova grada zagreba nakon potresa - zakonodavni i tehnički okvir

Građevinski fakultet u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom komorom inženjera građevinarstva pripremio je webinar na temu obnove Grada Zagreba nakon potresa. Obuhvaćen je zakonodavni i tehnički okvir te konkretan primjer projekta pojačnja konstrukcije nakon potresa koji projektantima može poslužiti kao predložak za izradu projektne dokumentacije.

Uvodna riječ:
Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 1. Tri mjeseca nakon zagrebačkoga potresa – što i kako dalje?
  Josip Atalić, dipl.ing.građ.
  Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Zavod za tehničku mehaniku
  Katedra za statiku, dinamiku i stabilnost konstrukcija
     
 2. Dokumentacija i dozvole po sadašnjem zakonskom okviru i prijedlogu Zakona o obnovi
  Tihomil Matković, arhitekt 
  Društvo arhitekata Zagreba, predsjednik / Udruženje arhitekata HGK, predsjednik
      
 3. TPGK izmjene i dopune
  mr.sc. Mihaela Zamolo, dipl.ing.građ,
  HIS, HDPG, Zamolo M d.o.o.
      
 4. Metodologija proračuna konstrukcija u sklopu potresne obnove
  Mario Uroš
  Suradnici: Damir Lazarević, Josip Atalić, Marta Šavor Novak, Marija Demšić, Maja Baniček
  Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Zavod za tehničku mehaniku
  Katedra za statiku, dinamiku i stabilnost konstrukcija
      
 5. Problematika obnove i mogući pristupi
  Mario Todorić , dipl.ing.građ. i Milan Crnogorac, dipl.ing.građ.
      
 6. Višestambena zgrada u zagrebu - popravak i pojačanje konstrukcije nakon potresa
  mr.sc. Dragan Kovač , dipl.ing.građ.
      
 7. Pristup popravku i pojačanju građevinske konstrukcije višestambene zgrade
  Juraj Pojatina, dipl.ing.građ.
  STUDIO ARHING d.o.o.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.