HBOR financira projekte održive gradnje

HBOR financira projekte održive gradnje

Dana 18.06.2020. održana je u prostorijama HKIG "informativna radionica" na kojoj je prezentirana nova kreditna linija Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) koja je namijenjena financiranju projekata koji doprinose očuvanju i održivom korištenju prirodnog kapitala, kao i prilagodbi klimatskim promjenama korištenjem prirodnih rješenja. Kreditna linija razvijena je u sklopu financijskog instrumenta Europske investicijske banke (EIB) pod nazivom "Natural Capital Financing Facility" (NCFF). Nova kreditna linija podrazumijeva povoljnije uvjete kreditiranja za projekte koji ispunjavaju kriterije NCFF projekata.

Radionica je obuhvatila prezentiranje primjera NCFF projekata i informacija o NCFF kreditnoj liniji te raspravu s prisutnim članovima HKIG u cilju boljeg razumijevanja NCFF projekata i dogovora oko načina na koji bi se članovi HKIG informirali o ovoj mogućnosti, a u interesu njihovih investitora.

Slijedom toga, odlučeno je da se članovi HKIG o ovoj mogućnosti informiraju putem stalne poveznice na web stranici HKIG. U svrhu detaljnijih informacija stavljena je na raspolaganje prezentacija s radionice te poveznice na HBOR-ove stranice s brošurom o NCFF kreditnoj liniji i letak s uvjetima kreditiranja za ovu kreditnu liniju.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.