Anketa o kvaliteti projekata

Anketa o kvaliteti projekata

Poštovane kolegice i kolege,

potaknuti rezultatima Okruglog stola o kvaliteti projekata koji je održan na Danima HKIG 2019. godine u Opatiji, i koji je pokazao da se problematici kvalitete projekata - glavnih i izvedbenih projekata, tipskih projekata i projekata uklanjanja građevina - treba posvetiti odgovarajuća pozornost, odlučili smo putem ankete dobiti uvid u trenutno stanje.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.