Objavljen Priručnik "Urgentni program potresne obnove - UPPO"

Objavljen Priručnik "Urgentni program potresne obnove - UPPO"

Autori i suradnici su kod izrade priručnika Urgentni program potresne obnove - UPPO posebno vodili računa da tehnička rješenja koja se predlažu za obnovu dimnjaka, zabatnih zidova i ostalih tavanskih struktura budu i konačno rješenje te da se obnova može nastaviti po Razinama obnove, kako će to biti propisano Zakonom. Zbog toga su izrađena praktična rješenja kojima se predlaže ugradnja spojnih elemenata u novoizvedene tavanske zidove i dijelove drugih elemenata obnove za kasniji nastavak ukupne obnove potresom oštećenih zgrada. Radi naglašavanja važnosti "izrazito hitne", "neodgodive" i "neophodne" obnove odabrana je za naslov priručnika snažnija riječ koja obuhvaća sva ta značenja - "urgentna" obnova, koja se mora provesti bez čekanja cjelovite obnove pojedinih zgrada oštećenih u potresu (zgrade sa žutim ili crvenim oznakama).

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.