Odluka o oslobođenju plaćanja članarine na rok od tri mjeseca

Odluka o oslobođenju plaćanja članarine na rok od tri mjeseca

S ciljem da se pomogne članovima Komore u prevladavanju posljedica ekonomske krize u Republici Hrvatskoj izazvane epidemijom virusa Covid 19 Skupština je donijela Odluku o oslobođenju plaćanja članarine na rok od tri mjeseca, počevši od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine. Članovima koji su platili članarinu za prvo polugodište oslobođenje se prenosi na sljedeće razdoblje.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.