Dvodnevni specijalistički tečaj: Earthquake engineering

Dvodnevni specijalistički tečaj: Earthquake engineering

Pozivamo Vas na dvodnevni specijalistički tečaj kojeg će održati Prof. Amr Elnashai (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA).

15. i 16. travnja u Zagrebu (zgrada Rektorata Sveučilištu u Zagrebu, Radoslava Cimermana 88 - zgrada SEECEL, Kajzerica)

Predavanja će se održati na engleskom jeziku. Predavanja se evidentiraju sa 16 akademskih sati (stručno područje) u smislu Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje.

Cijena kotizacije po polazniku je 120,00 € + PDV.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.