Pregled aktivnosti

Pregled aktivnosti

Webinar: Uvod u sustav EU Fondova

HKIG organizira webinar koji će se održati u četvrtak, 14.03.2024. s početkom u 16:00 sati.


Webinar: Novo programsko razdoblje 2021. - 2027.

HKIG organizira webinar koji će se održati u četvrtak, 28.03.2024. s početkom u 16:00 sati.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.