Pregled aktivnosti

Pregled aktivnosti

18. Dani HKIG-a od 13. do 15. lipnja 2024. u Opatiji

Punoljetni smo!

Pozivamo Vas da već sada rezervirate u svojem kalendaru vrijeme za sudjelovanje na 18. Danima Hrvatske komore inženjera građevinarstva koji se održavaju od 13. do 15. lipnja 2024. u Opatiji.

Naši Dani su odavno prepoznati kao najvažnije godišnje okupljanje stručnjaka različitih profila iz područja građevinarstva. Program Dana koji ćemo uskoro objaviti, kao i početak prijava, obuhvatit će vrsne seminare i okrugle stolove za gotovo sve specijalističke grane građevinarstva, regulativu i upravljanje projektima.

Stoga, upišite u svoje kalendare termin od 13. do 15. lipnja 2024. i vidimo se u Opatiji!


Najava Druge stručne konferencije Informacijskog sustava prostornoga uređenja

Druga stručna konferencija Informacijskog sustava prostornoga uređenja u organizaciji Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine održat će se od 16. do 18. travnja 2024. u Konvencijskom centru Šibenik.

Druga stručna konferencija također će trajati tri dana te je namijenjena predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnicima Zavoda za prostorno uređenje, službenicima za izdavanje akata o gradnji, izrađivačima prostornih planova, predstavnicima nadležnih ministarstava te akademskoj zajednici.


Otvoreno je e-Savjetovanje za tri opća akta HKIG-a

Svi članovi Hrvatske komore inženjera građevinarstva pozvani su da se uključe u e-Savjetovanje o  sljedećim aktima:

  • Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom članova HKIG-a
  • Nacrt Pravilnika o medijaciji
  • Nacrt Pravilnika o nagrađivanju izvrsnosti studenata

Primjedbe na Nacrte prijedloga akata u proceduri donošenja  potrebno je dostaviti na Obrascu za primjedbe.

e-Savjetovanje je otvoreno do 9.3.2024.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.