Pregled aktivnosti

Pregled aktivnosti

Smjernice za formiranje građevne čestice na pomorskom dobru

Obavještavamo vas da su objavljene "Smjernice za formiranje građevne čestice na pomorskom dobru“.

Smjernicama se želi pomoći svim sudionicima u pripremi projekata gradnje građevina na pomorskom dobru te pospješiti njihovo razumijevanje ključnih pitanja i postupaka u vezi s formiranja građevne čestice u idejnom projektu i geodetskom elaboratu za gradnju građevina na pomorskom dobru, a sve u cilju kvalitetne i pravovremene pripreme tih projekata za provedbu postupaka i aktivnosti koje prethode izdavanju akata za građenje.


Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade Kolos za 2023.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva (HKIG) objavljuje javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade Kolos, nagrade Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2024. godinu. Nagrada se dodijeliti za osobiti doprinos Komori i njezinoj promidžbi u zemlji i inozemstvu, za doprinos inženjerskoj struci te za razvoj građevinske djelatnosti.

Rok za dostavu prijedloga je 1. travnja 2024.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.