Prednosti članstva u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva

Prednosti članstva u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva

Poštovani članovi Komore,

Na početku poslovne godine svima želimo sretnu i uspješnu 2024. godinu.

Radi lakšeg korištenja vaših prava u okviru Komore dostavljamo vam podsjetnik o materijalnim i ostalim pravima članova Komore, kao i kontakt podatke Tajništva Komore.

Što se dobiva članstvom u Komori:

Materijalna prava

 1. osiguranje od profesionalne odgovornosti (plaća Komora za sve članove)
 2. izrada pečata, iskaznice i poslovne kartice s potpisnim i identifikacijskim certifikatom
 3. sudjelovanje na svim oblicima stručnog usavršavanja bez plaćanja kotizacije
 4. korištenje besplatnih pravnih, poreznih i stručnih savjeta Komore
 5. pristup repozitoriju normi Hrvatskog zavoda za norme (neograničeno)
 6. pristup propisima na pravnom portalu IUS INFO (neograničeno, svi propisi i pročišćeni tekstovi propisa i ostali sadržaji) uz registraciju kroz aplikaciju na web stranici Komore
 7. član Komore ima pravo na novčanu pomoć u slučaju teže bolesti i to u slučaju:
  - nastanka teže bolosti člana Komore zbog koje je na bolovanju bez prekida šest i više mjeseci u iznosu od 1.500,00 eura neto
  - nastanka iznimno teške bolesti člana Komore, bračnog druga ili maloljetno uzdržavane djece, koja iziskuje skupo liječenje, u iznosu do 3.000,00 eura neto
 8. komora pomaže izdavanje znanstvenih radova (knjiga) iz područja građevinarstva kojima su autori članovi komore u iznosu do 2.000,00 eura

Ostala prava

 1. izborno pravo (pravo birati i biti biran u tijela Komore)
 2. sudjelovanje u radu tijela i radnih tijela Komore
 3. imenovanje u radna tijela i tijela Komore
 4. predlaganje i razmatranje pitanja iz područja graditeljske struke
 5. mogućnost nominacije za nagradu KOLOS
 6. korištenje usluga Centra za mirenje pri Komori

Članarina HKIG iznosi 240,00 eura godišnje i plaća se u dva obroka, a može i mjesečno ako to član Komore želi.

Od 1. srpnja 2018. Skupština za svaku kalendarsku godinu donosi odluku da se privremeno članarina umanjuje i iznosi 200,00 eura godišnje.

Tajništvo Komore stoji vam na raspolaganju za sva pitanja i stručnu pomoć:

Pravna pitanja
Jasminka Trzun
, dipl.iur.
Glavna tajnica
Tel.: 01 / 5508 - 447
E-mail: jasminka.trzun@hkig.hr

Opći i kadrovski poslovi i ured za strance
Vlasta Trupeljak
Poslovna tajnica
Tel.: 01 / 5508 - 447
Mob.: 091 / 2004 - 553
E-mail: vlasta.trupeljak@hkig.hr
info@hkig.hr

Članstvo i stručno usavršavanje
Duška Maglica

Tel: 01 / 5508 - 421
Mob: 091 / 2200 - 312
E-mail: duska.maglica@hkig.hr

Članstvo, stegovni sud, stručni nadzor nad radom članova
Martina Senkić

Tel.: 01 / 5508 - 455
Mob.: 091 / 6161 - 639
E-mail: martina.senkic@hkig.hr

Pisarnica
Ivanka Jukičić

Tel.: 01 / 5508 - 454
Mob.: 091 / 2004 - 598
E-mail: ivanka.jukicic@hkig.hr
Iva Čorić
Tel.: 01 / 5508 - 453
Mob.: 091 / 2004 - 604
E-mail: iva.coric@hkig.hr

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.