Važne obavijesti članovima Komore o izmjenama vezano za sustav eDozvole

Važne obavijesti članovima Komore o izmjenama vezano za sustav eDozvole

Poštovani članovi Komore,

objavljujemo upute Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, dane upravnim i javnopravnim tijelima kao i strukovnim komorama, te vas obavještavamo o važnim izmjenama vezano za sustav eDozvole kako slijedi:

 1. Prijelaznim i završnim odredbama Pravilnika o obaveznom sadržaju idejnog projekta ("Narodne novine" 118/19) te Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina ("Narodne novine" 118/19) propisano je da ovlašteni arhitekti odnosno ovlašteni inženjeri mogu potpisivati idejne projekte te projekte predane uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, rješenja o tipskom projektu i prijavi početka građenja, kvalificiranim elektroničkim potpisom osobne iskaznice do početka uporabe elektroničke identifikacijske kartice odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekta (poslovne kartice komore), a najkasnije do 31. ožujka 2020.

  Zbog najnovije situacije vezano za korona virus, primjena navedenih odredbi oba pravilnika odgađa se do 31. svibnja 2020.

  POSTUPANJE U PREDMETIMA GLEDE TRAJANJA eKONFERENCIJE

 2. Zbog trenutne i promjenjive epidemiološke situacije u zemlji upućuju se svi službenici koji provode postupke u sustavu eDozvola, koji sadrže funkcionalnost eKonferencija, a to su utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, grupa građevinska dozvola i potvrde glavnog projekta, da za trajanje eKonferencije odaberu 30 dana umjesto propisanih 15 dana.

  Razlog tomu je intenzivna angažiranost službenika nekih javnopravnih tijela na poslovima uzrokovanim trenutnom epidemiološkom situacijom.

  Ove upute primjenjuju se do daljnjega.

  PRODUŽENJE ROKA UPOTREBE eOI ZA POTPISIVANJE PROJEKATA

Mole se članovi HKIG-a da navedeno prime na znanje.

S poštovanjem,

Predsjednica Komore
Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.