Informacije o osiguranju od profesionalne odgovornosti članova Komore

Informacije o osiguranju od profesionalne odgovornosti članova Komore

Nastavno na upite članova vezano za policu osiguranja od profesionalne odgovornosti daju se pojašnjenja kako slijedi:

Što je osigurano, tko je osiguran, pod kojim uvjetima i slično:

 • Polica osiguranja je ugovorena temeljem Klauzule za osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima u prostornom uređenju i gradnji
 • Osiguranim slučajem u smislu ugovorene police osiguranja smatra se svaki propust ili pogreška u obavljanju stručnih poslova koje prouzroči osiguranik svojim postupanjem ili propuštanjem postupanja, a koji za posljedicu mogu imati smrt, povredu tijela ili zdravlja neke osobe, oštećenje ili uništenje stvari, ili štetu koja nije nastala povredom tijela ili zdravlja neke osobe niti oštećenjem, odnosno uništenjem stvari (čisto imovinska šteta).
 • Drugim riječima, ugovorenom policom pokrivena je osiguranikova odgovornost za štetu koja bi nastala investitoru i/ili trećoj osobi uslijed događaja koji je prouzročen propustom ili pogreškom u obavljanju osiguranikovih stručnih poslova.
 • Naknada štete obuhvaća pravičnu novčanu naknadu u slučaju povreda prava osobnosti (smrt, povredu tijela ili zdravlja) trećih osoba, materijalnu štetu te čisto imovinsku štetu kako investitora, tako i trećih osoba.
 • Razlozi za isključenje obveze osiguratelja taksativno su navedeni u glavama VIII., IX. i X. Klauzule - molimo da se svaki osiguranik upozna sa isključenjima.

Postupak u slučaju nastanka štete - PRIJAVA ŠTETE:

 1. Svaka prijava štete (odnosno bilo kakvo saznanje o šteti) šalje se na e-mail adresu kolegice Snježane Rečić (snjezana.recic@crosig.hr),
 2. Nakon toga CO poduzima daljnje radnje sukladno našim internim pravilima o postupanju, o čemu redovito obavještava osiguranika
 3. Važno je da osiguratelj za svaku štetu sazna što je ranije moguće, sve kako bi mogao poduzeti sve potrebne radnje usmjerene na utvrđivanje svih relevantnih činjenica (izvid štete i sl.)
 4. Po utvrđivanju svih relevantnih činjenica te prikupljanja sve nužne dokumentacije, osiguratelj će donijeti odluku o osnovanosti ili neosnovanost odštetnog zahtjeva, a o kojoj odluci će upoznati i osiguranika i oštećenika.


Pitanja koja se odnose na pružanje pravne zaštite:

 • Uz naknadu štete osiguranjem je obuhvaćena i pravna zaštita osiguranika, a što između ostalog obuhvaća i pružanje pomoći punomoćniku osiguranika u parničnom postupku te mogućnost sudjelovanja u navedenom postupku u svojstvu umješača.
 • Nakon pravomoćnog okončanja parničnog postupka osiguratelj osiguraniku naknađuje sve troškove parničnog postupka i to neovisno o uspjehu osiguranika u sporu, a iznos kojih troškova se naknađuje u granicama iznosa osiguranja
 • O naknadi troškova kaznenog postupka osiguratelj će odlučiti u svakom pojedinom prijavljenom slučaju, ovisno o okolnostima tog slučaja

Napominjemo da su gornja pojašnjena koja se odnose na pitanja što jest, a što nije pokriveno ugovorom o osiguranju dana općenito, kao i da će se postojanje odgovornosti osiguranika utvrđivati od slučaja do slučaja, primjenom cjelovitog teksta ugovorene Klauzule za osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima u prostornom uređenju i gradnji, te ostalih primjenjujućih uvjeta i zakona.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili dodatnih pojašnjenja i upita možete se javiti u Tajništvo Komore

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.