Nove Posebne uzance o građenju

Nove Posebne uzance o građenju

Nove Posebne uzance o građenju objavljene su u Narodnim novinama, br. 137/2021.

Posebnim uzancama o građenju uređuju se odnosi između naručitelja i izvođača (ugovaratelji) koji su ugovorno povezani u poslovima građenja.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.