Iskaz interesa za edukaciju na temu eGrađevinski dnevnik

Iskaz interesa za edukaciju na temu eGrađevinski dnevnik

Pozivamo sve članove Hrvatske komore inženjera građevinarstva na iskaz interesa za edukaciju na temu eGrađevinski dnevnik.

Točni termini i mjesto edukacije bit će određeni nakon što budemo imali podatke o zainteresiranim sudionicima edukacije.

Svi zainteresirani članovi mogu do 10. prosinca 2021. iskazati interes za edukaciju prijavom na poveznici.  

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.